Hut van David

Schermafbeelding 2019-09-11 om 19.47.06.png

Bouwen aan een kerk die vol van Jezus is en Hem verwacht

Hut van David is een project van Joanne Boiten. Zij is fulltime werkzaam als gebedszendeling, en werkt als zodanig mee met het European Prayer Project (EPP). EPP is als gebedsbeweging een onderdeel van de zendingsbasis van Jeugd met een Opdracht in Amsterdam. EPP zet zich in voor voortdurend en vreugdevol gebed in Europese steden, en begint daarbij met het bouwen van een gebedsfamilie in Amsterdam. Door voorbede, het delen van ervaring, onderwijs en praktische tools wordt er mee gebouwd aan gebed en aanbidding om zo een rustplaats te creëren voor de aanwezigheid van God. 

Sinds 2013 is Joanne fulltime bezig met aanbidding en voorbede. Ze studeerde Sociale Geografie met als afstudeeronderwerp Wijkverbetering. Door het herstel van Jezus op de eerste plek in haar leven vond ze genezing. Ze gelooft dat God Zijn kerk herstelt in dag en nacht aanbidding en gebed en haar zo tot een zegen maakt voor de plaats waarin ze is. In Nijmegen bouwde ze van 2012 tot en met 2017 door voorbede, aanbidding, persoonlijke relaties en onderwijs aan het Huis van Gebed Nijmegen. Vanuit de plek van intimiteit met God werkt ze vanaf 2017 binnen het EPP aan de plek van Gods aanwezigheid in Amsterdam en Europese steden. Haar missie is om de kerk te verzamelen in gebed en aanbidding zodat ze zal komen tot de volheid die God voor haar bedoeld heeft. 

Schermafbeelding 2019-09-11 om 19.46.05.png

Wil je meebouwen aan een kerk die vol is van Jezus en Hem verwacht? Kijk verder op joanneboiten.nl of stuur een email naar info [@] joanneboiten .nl 

Giften kunnen overgemaakt worden naar::

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR127 Hut van David
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

111Global - Until every nation sings!

FR113 - OneEleven Global -Daniel ministry compilatie foto.png

OneEleven Global - Until Every Nation Sings

DE MISSIE - WAT DOET OneEleven Global – Until Every Nation Sings?

 • OneEleven Global bestaat om werkers te trainen en uit te zenden die overal gemeenschappen van aanbidding en gebed bouwen die uitreiken naar de mensen om hen heen. 

 • Dit doet OneEleven Global door het organiseren van trainingsscholen voor aanbidding, gebed en leiderschap in veel verschillende landen.

 • OneEleven Global traint en coacht aanbiddingsleiders, aanbidders, muzikanten en hele aanbiddingsteams in het leiden van vreugdevolle aanbiddingstijden; zowel kortdurende aanbiddingstijden en ook voor 24/7 (dag en nacht) aanbidding. 

 • OneEleven Global traint en coacht voorbidders in een levensstijl van voortdurend gebed, gecombineerd met aanbidding en gebaseerd op het bidden en zingen van de bijbel.

DE VISIE

IMG_0010.jpg

Daniel Henrietta werkt al 5 jaar samen met OneEleven Global en heeft als docent en schoolleider al op 4 continenten scholen mogen leiden en velen zangers, muzikanten en voorbidders mogen trainen om God dag en nacht te loven, het Woord te zingen en in voorbede met God samen te werken om het koninkrijk met kracht te zien baanbreken overal op aarde. Velen harten zijn hierdoor blijvend veranderd en de vraag naar meer training neemt over heel de wereld alleen maar toe. 

De naam en visie van OneEleven Global komen uit Maleachi 1:11 waar staat: “Want vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenvolken; in elke plaats zal aan Mijn Naam een reukoffer gebracht worden, en een rein graanoffer. Voorzeker, Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de HEERE van de legermachten.”

“Het is een groot voorrecht en plezier om over heel de wereld te gaan en gemeenschappen, kerken en huizen van gebed te zien waar de Heer dag en nacht, in sommige plekken zelfs onophoudelijk, wordt aanbeden. Het vult me met dankbaarheid daar mensen voor te inspireren en ze er in te trainen. Jezus is echt alles waard” – Daniel Henrietta

Het doel van OneEleven Global is:

 1. Wereldwijd zangers, muzikanten en voorbidders trainen en uitzenden om van elke plek op aarde aanbidding en gebed te zien opstijgen naar God. 

 2. Kerken inspireren, trainen en helpen met het organiseren van (continue) vreugdevol gebed.

 3. Zendingen (en zendingsorganisaties) helpen en trainen om het werk van uitreiken naar de verlorenen te doen vanuit de plek van gebed, aanbidding en intimiteit met God.

We werken hard om deze doelen te bereiken door het aanbieden van:

 • Kortdurende scholen van 1 week

 • Scholen van 3 weken (zoals Crescendo Amsterdam en Crescendo Kiev)

 • Scholen van 6 maanden (veel in samenwerking met Jeugd met een opdracht/ YWAM)

 • Persoonlijke online coaching

ONDERSTEUNEN PROJECT: OneEleven Global - Until Every Nation Sings 

Wil je investeren in dit project? Dit kan door je gift over te maken naar:

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR113 OneEleven Global - Until every nation sings!
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

Of door op de donatiebutton te klikken bij FR113.

Heart-and-Arrows

dE MISSIE - WAT DOET HEART & arrows?

 • Inspireren, wakker maken en aanmoedigen tot een levensstijl van aanbidding, gebed en het doen van daden van Gerechtigheid door Gods hart bekend te maken en te helpen bij de visieontwikkeling van individuen, kerken en organisaties.

  Bijv. brainstormsessies, hartscontact en gezamenlijk gebed, of via social media, en tijdens het geven van trainingen / spreekbeurten en het schrijven van boeken.    

 • Bewust maken van onrechtvaardige situaties in de wereld; met name de grote onbalans in de uitvoering van en de hartsbetrokkenheid bij wereldevangelisatie, de uitstoot van zendelingen naar onbereikte en ongeziene bevolkingsgroepen en de gevangenschap van mensen in de seksindustrie door trafficking, prostitutie en pornografie.

  Bijv. door mobilisatie en wervingswerk, filmavonden en het hier al boven genoemde.

 • Bruggen bouwen door mensen aan elkaar te verbinden ter ondersteuning van (zendings)organisaties, (inter)kerkelijke-initiatieven en bijbelscholen.

 • Meehelpen en ondersteunen van (nieuwe) gebedsinitiatieven en evangelisatie-activiteiten van kerken en Houses of Prayer.

  Bijv. door, gebedsbijeenkomsten, conferenties, (gebed en evangelisatie) trainingen en het maken van gebed en zendingsreizen, het bezoeken van weeshuizen, en/of het meehelpen in crisisgebieden

 • Mobiliseren en werven voor zending en evangelisatiewerk ter ondersteuning van lokale kerken en (zending)organisaties.

 • Meehelpen en ondersteunen van (nieuwe) discipelschapsbewegingen door gemeente stichtend of gemeente pionierend werk.

  Bijv. door de vorming van en het meehelpen invulling geven aan kringenwerk/small & connectgroepen waarbij de focus ligt op de vermenigvuldiging van christenen die discipelen maken.

 • Strategische partnerschapsontwikkeling gelijkwaardige vriendschap-relaties bouwen voor zendelingen en hun thuisfront waarbij samenwerking de sleutel is, hartsbetrokkenheid het doel en het delen van gaven en talenten bijdragen aan de vermenigvuldiging Gods Koninkrijk in de natiën.

DE VISIE – prayer – awakening – missions 

Heart and Arrows verlangt er naar om individuen, kerken en organisaties te ondersteunen en te versterken zodat zij hun unieke rol en roeping vinden in het grote verhaal wat God aan het schrijven is.

Heart and Arrows ziet een wereld waarin:

 • Elk mens, uit elke stam, bevolkingsgroep en taal, een eerlijke kan krijgt om Jezus Christus vanuit vrije wil te aanbidden en na te volgen;

 • Christenen gepassioneerd hun talenten inzetten om de oogst binnen te halen;

 • Families niet langer gebroken zijn, maar gezond functioneren;

 • Mensen uit elke cultuur in staat zijn om zich emotioneel en relationeel op gezonde wijze aan elkaar te verbinden;

 • Bijbelse morele en fundamentele waarheden worden gekoesterd, beschermd en uitgeleefd.

Het doel van Heart and Arrows is:

 1. Een gebed en mobilisatie initiatief die;

 2. Diepe hartsrelaties wil opbouwen die;

 3. Samenlevingen veranderen en transformatie brengen

 4. Een levensstijl van aanbidding, gebed en geestelijk ontwaken najagen

 5. Culturele en Morele verandering stimuleren en aanvuren

 6. Discipelschap en zendingsbewegingen aanvuren en voortbrengen

 7. Een familie-business, de verantwoordelijkheid van de héle kerk om met volledige hartsbetrokkenheid, het evangelie van Jezus verder te brengen - daar waar het nog niet gebracht is en discipelen te maken van elke bevolkingsgroep op aarde

INITIATIEFNEMER

Heart and Arrows is een Gebed en Mobilisatie-initiatief van  Merijn Burgers. Merijn heeft een brandende passie om Gods bonzende en kloppende vaderhart naar de gebrokenen van hart te brengen, naar hen die vastzitten in antichristelijke bolwerken en verslaving zodat zij eenmaal bevrijd en thuisgekomen in de omhelzing van hun Maker, een generatie zullen bevrijden tot een bruid uit alle stammen en talen die Jezus Christus zullen geven wat hem toekomt: de totale aanbidding van de volken. Merijn is schrijver, motiverend spreker en mission-mobilizer. Momenteel is hij betrokken bij Gebedshuis Amersfoort waar hij onderdeel uitmaakt van een team toegewijde (aan)bidders, die persoonlijke intimiteit met Jezus centraal stellen en najagen, gezamenlijk Gods Woord bestuderen en voorbede doen. Daarnaast werkt hij aan het opbouwen van een thuisfrontteam van partners en praktische ondersteuners.     

ONDERSTEUNEN PROJECT: Heart & arrows 

Wil jij ons helpen om anderen te helpen? 

Graag willen we je uitnodigen om biddend te overwegen om partner te worden van Heart and Arrows en gezamenlijk handen en voeten te geven aan deze visie. Heart and Arrows zoekt gelijkwaardige partners om mee samen te werken. Neem gerust contact met ons op of kijk eens bij al mijn andere collega-zendelingen.   

Wil je investeren in dit project? Dit kan door je gift over te maken naar:

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR129 Heart and Arrows
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87                                                                       

Of door op de donatiebutton te klikken bij FR129 Heart & Arrows                 Graag komen wij persoonlijk in contact om je te bedanken! 

Telefoon: +31 6 31 96 20 94                                                                                   Mail:   mbc.burgers [at] gmail.com 

Wildebras Wijkwerk

Family onesie.jpg
Painting whole.JPG

Missie

De missie van Wildebras Wijkwerk is Gods Goede Nieuws dicht bij mensen in de buurt brengen door Woord en spel. Concreter betekent dit:

 • Vanuit een basis van gebedswandelingen verrassend aanwezig zijn in Ede Veldhuizen om tastbaar te maken dat God verrassend aanwezig is;

 • Buiten gewoon contact leggen met degenen die 'buitenspel' staan in de samenleving, omdat ze zogenaamd te jong, kleurrijk of beperkt zijn;

 • Dit 'buitenspel' spelenderwijs opheffen door met hen op te trekken en ze te wijzen op het hogere doel waarvoor God juist hen wil inzetten.

Visie

De buurt als speelveld waar niemand meer buitenspel staat of elkaar in de weg loopt, omdat iedereen samen speelt voor het hogere doel. Ouderen geven hun ervaring door, kinderen krijgen iedereen van de banken met verrassend spel, hooligans houden de teamSpirit erin en blessures en beperkingen weerhouden niemand om een rol van betekenis te spelen. De enige tegenstander is niet van vlees en bloed, maar is de geest van individualisme. En door die geest buitenspel te zetten verandert het speelveld in een dansvloer...

Intiatiefnemers

De initiatiefnemers zijn Wilco en Debora (WilDebras), die met hun kinderen Manoa, Lily en Lev als ras-liefhebbers in de multiculturele Edese wijk Veldhuizen leven.

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR118 Wildebras Wijkwerk
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

For Such a Time as This

VISIE

For Such a Time as This is een initiatief van Esther de Jong. Zij heeft passie voor het zien groeien van de Kerk in een diepe persoonlijke relatie met Jezus, in gebed & aanbidding en in een levensstijl die voorbereidt op de dag dat Hij terugkomt.

Een diepe persoonlijke relatie met Jezus

Esther heeft visie voor een Kerk vol liefde voor Jezus met het eerste gebod op de eerste plek, die groeit in het kennen van Jezus, persoonlijk en gezamenlijk. Gelovigen die boven alles verlangen naar Zijn aanwezigheid en Hem willen kennen zoals Hij echt is.

Een Kerk vol gebed en aanbidding

De Kerk is bestemd om een huis van gebed en aanbidding te zijn waar het zoeken naar de wil van God centraal staat in alles wat er gebeurt. Gelovigen die in gebed en in het Woord zoeken naar wie Hij is, naar wat Hij zegt en naar wat Hij wil doen.

Voorbereid op Zijn terugkomst

Jezus gaat terugkomen en Esther gelooft dat Hij Zijn bruid aan het klaarmaken is voor Zijn terugkomst. Ze heeft visie voor een Kerk die zich bewust is van de urgentie van de tijd en vanuit dat besef kiest voor een levensstijl die voorbereidt op de tijden die komen gaan en op Zijn terugkomst.

MISSIE

For Such a Time as This zet zich actief in voor de Kerk door plekken te bouwen waar God aanwezig is en mensen Hem kunnen ontmoeten. De kernactiviteit daarvan is het praktiseren en faciliteren van gebed & aanbidding.

562A6064.jpg

Daarnaast inspireert ze gelovigen om dieper te groeien in een persoonlijke relatie met Jezus. Dit doet ze door het voor te leven, uit eigen ervaring te delen en door het faciliteren en geven van training & onderwijs.

Ook zet ze zich in om gelovigen toe te rusten voor de terugkomst van Jezus door voorbede te doen voor de Kerk, door te studeren op wat het Woord hierover zegt en door deze boodschap te verkondigen.

Gebedshuis Amersfoort

Op dit moment is Esther betrokken bij Gebedshuis Amersfoort waar ze met anderen meewerkt door te bidden en aanbidden, het Woord te bestuderen, onderwijs te geven en door bij te dragen aan de uitvoering van de praktische gang van zaken.

ONDERSTEUNEN PROJECT

Wil je investeren in dit project en deel uitmaken van wat God aan het doen is? Dat kan door je gift over te maken naar:

Stichting Forerunner te Dordrecht

o.v.v. FR146 - For such a time as this

IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

Of door op de donatiebutton te klikken bij FR146 – For such a time as this.

Wil je meer weten over wat God aan het doen is? Of wil je meer weten van wat er gebeurt in Gebedshuis Amersfoort? Esther komt graag met je in contact om meer hierover te vertellen! Je kunt haar bereiken via esther- dejong @ live.nl

Serving the City

FR142 Serving the City.jpg

Seeing Amsterdam change, giving a welcoming home to the people around us, serving the YWAM Amsterdam base and bringing the people of Amsterdam in encounter with Jesus.

DE MISSIE - WAT DOET SERVING THE CITY

 • Samenwerken met Jeugd met een Opdracht Amsterdam

 • Begeleiden van teams van over heel de wereld, die op “outreach” zijn in Amsterdam

 • Een open huis bieden voor mensen om ons heen, waar mensen zich thuis en geliefd voelen

 • Amsterdam zien veranderen door gebed en ondernemingen

 • Het pionieren van een café in het Red Light district, waarin community en Jezus centraal staan

DE VISIE

Onder de naam Serving the City werken Tobias en Rozemarijn Prins met hun dochtertje Nova bij Jeugd met een Opdracht om een verschil te maken in Amsterdam. 

Hun verlangen is om Amsterdam te zien veranderen, een warm thuis te bieden waar mensen zich welkom en geaccepteerd voelen, de JMEO basis te dienen en de mensen in Amsterdam in aanraking te brengen met Jezus.

Hun toekomstdroom is om een café te openen in het Red Light district van Amsterdam, waar mensen zich thuis kunnen voelen en kunnen praten over Jezus.

Tobias is momenteel werkzaam als host van teams die op “outreach” (korte zendingsreis van JMEO) in de stad zijn en brengt ze in contact met ministries die gaande zijn in de stad. Rozemarijn werkt mee met de gateway team, wat zich richt op alle facilitaire voorzieningen van de JMEO basis en zorgt voor Nova.

Na 6 jaar in de stad Amsterdam te hebben gewoond, sprak God tot hen om een DTS (bijbelschool van Jeugd met een opdracht) in Herrnhut, Duitsland, te gaan doen. Tijdens deze bijbelschool sprak God opnieuw om terug te keren naar Amsterdam, en er echt een verschil te maken. Sinds mei 2018 zijn ze werkzaam bij Jeugd met een opdracht Amsterdam. 

Het doel van serving the city is: Amsterdam in aanraking brengen met Jezus

Jeugd met een Opdracht Amsterdam
JMEO Amsterdam is een groep mensen midden in de stad, van volgelingen van Jezus, die allemaal op een reis zijn om God beter te leren kennen en Hem bekend te maken in Amsterdam en in de hele wereld door een diversiteit van teams en trainingsprogramma’s. JMEO Amsterdam maakt deel uit van de wereldwijde zendingsbeweging Youth With A Mission (YWAM), die er naar verlangt 'God te kennen en Hem bekend te maken' onder alle volken op aarde. YWAM is werkzaam in Amsterdam sinds 1973 en heeft tegenwoordig verschillende locaties door het het land heen. 

ONDERSTEUNEN PROJECT: SERVING THE CITY

Wil je investeren in dit project? Dit kan door je gift over te maken naar:

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR142 serving the city
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

Of door op de donatiebutton te klikken bij FR142 Serving the city.

Meer informatie, of wil je onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen? E-mail naar tobyundrose (a) gmail.com


From Heart to Heart

Individuen evenals kerken bekrachtigen, ondersteunen en toerusten zodat zij volledig in hun bestemming zullen wandelen, landen getransformeerd worden en de verlorenen de weg naar de Vader terugvinden. 

DE MISSIE - WAT DOET FROM HEART TO HEART?

 • Bekendmaken van Gods hart en zijn visie; over individuen, kerken en landen.

  Bijvoorbeeld door het delen van profetische woorden in kerken, aan leiders, gebedsgroepen, individuen, of via social media; tijdens het bidden voor of profeteren over mensen; en tijdens het geven van onderwijs of trainingen.

 • Inspireren en aanmoedigen tot een levensstijl van aanbidding waarbij een persoonlijke, intieme relatie met God onmisbaar is.

  Eerder bijvoorbeeld door werkzaamheden bij het Huis van Gebed Groningen en de Sportcommunity FaceOff. Individuele gesprekken met mensen. Het geven van onderwijs hierover. Maar ook door het voor te leven.

 • Bekrachtigen, toerusten van en raad geven aan christenen.

  Bijvoorbeeld eerder gedaan d.m.v. trainingsdagen over Treasure Hunting; onderwijs aan kinderen over leven met Jezus en (bekrachtiging van) de Heilige Geest; onderwijs aan kleine groepen mensen; (gebeds)ministry bij kerken, conferenties en overige activiteiten. Maar ook veel in één op één contacten.

 • Initiatieven vanuit verschillende kerken ondersteunen die een zelfde visie voor ogen hebben; d.m.v. gebed, het delen van inzichten en praktische hulp.

  Zoals gebedsbijeenkomsten, evangelisatie initiatieven, trainingen, cursussen, conferenties, (Bijbel)scholen, en projectweken.

 • Het ondersteunen van leiders d.m.v. gebed, het geven van raad en het delen van profetische indrukken en inzichten.

  Zoals eerder bij het Huis van Gebed; en op dit moment in de thuisgemeente waaraan 'From Heart to Heart' verbonden is.

DE VISIE

From Heart to Heart is een initiatief om zowel individuen als kerken te bekrachtigen, ondersteunen en toe te rusten zodat zij volledig in hun bestemming gaan wandelen. Met als focus dat landen getransformeerd zullen worden en de verlorenen de weg naar de Vader terugvinden.

Van hart tot hart staat voor een intieme relatie met God waarbij zowel Hij als jij weet wat er in jullie harten leeft. Het staat ook voor de relatie tussen christenen onderling, dat we leven vanuit een cultuur van eer waarin we elkaar liefhebben, opbouwen en aanvuren. En het staat voor hoe we aan ongelovigen het hart van de Vader bekend mogen maken door hoe wij vanuit onze hartrelatie met Hem leven en hen liefhebben.

Het verlangen hierin is dat elk persoon de vrijheid, herstel, bekrachtiging en toerusting mag ontvangen om op zijn/haar plek het Koninkrijk van God te kunnen brengen. Zodat vanuit elke laag van de samenleving, elk beroep of functie, ons land getransformeerd gaat worden tot wat God met haar voor ogen had. Om dit te bereiken is het nodig dat niet alleen individuen in hun bestemming komen maar ook de Kerk als geheel. Daarom is ook dit deel van de visie. Dat wanneer elk individu in zijn/haar bestemming wandelt ook de onderlinge eenheid en liefde wordt hersteld, we eenparig zullen bidden en we met elkaar zullen samenwerken. Zodat de wereld zal erkennen dat God Jezus heeft gezonden en Hij net zoveel van ons houdt als van hem.

Het doel van From Heart to Heart is:

 1. Hart tot Hart relaties

  Dat elke christen een hart tot hart relatie met God gaat hebben. Zij leren om vanuit Gods ogen (en hart) naar mensen, situaties en landen te gaan kijken. De eenheid in kerken en tussen kerken wordt hersteld. En ongelovigen door ons heen kunnen gaan zien wie God werkelijk is.

 2. Dat iedereen zijn/haar plek inneemt

  Dat christenen toegerust zullen worden om volledig in hun bestemming te kunnen gaan wandelen. Zodat ieder zijn plek inneemt zowel in de Kerk als daarbuiten. Waarbij geleerd wordt dat een levensstijl van aanbidding en een persoonlijke, intieme relatie met God onmisbaar zijn. 

 3. Transformatie

  Transformatie van individuen, kerken, steden en landen zodat zij zullen zijn zoals God voor ogen had. En we met elkaar Gods plan kunnen vervullen.

 4. Verlorenen thuiskomen
  Dat mensen terug worden geleid naar het hart van God. Daarin is het verlangen dat alle mensen het hart van God leren kennen, zodat zij zien Wie Hij werkelijk is. Waarbij we hen de weg wijzen terug naar Hem. En dat ook de Kerk voor hen een thuis zal zijn waar ze liefde, herstel, toerusting en bekrachtiging mogen ontvangen zodat ook zij in hun bestemming gaan wandelen.

INITIATIEFNEMER

From Heart to Heart is een initiatief van Amanda Haasnoot. Zij heeft passie om het hart en de visie van God bekend te maken over mensen, situaties, kerken, steden en landen. Zodat we met elkaar de liefde van God zullen kennen en er herstel en transformatie plaats zal vinden doordat we gevuld worden met Zijn volheid. Om goed toegerust volledig in onze bestemming te kunnen wandelen en er velen het hart van de Vader gaan kennen en aanbidden.

IMG_20190611_191707.jpg

ONDERSTEUNEN PROJECT: FROM HEART TO HEART

Wil je investeren in dit project? Dit kan door je gift over te maken naar:

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR117 From Heart to Heart
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

Of door op de donatiebutton te klikken bij FR117 From Heart to Heart.

Wil je de nieuwsbrief ontvangen mail dan naar:  H2H . Amanda @ gmail . com

Re-Discovering Jesus

Schermafbeelding 2019-06-09 om 21.04.23.png

Vision

To see through intentional engagement the establishment of the Kingdom of God inter-culture. Affecting ONE affecting ALL...

Mission

To cultivate and nurture a mindset and consciousness of Kingdom life, culture and values. Helping people re-discover their core purpose and identity in Jesus.

pillars of engagement

To Develop -  through creating engaging platforms for people to develop and grow. Personal development covers activities that improve awareness of identity, develop talents and potential, build capacity and competence, enhance quality of life and contribute to the realization of dreams and aspirations. 

To Empower – through creating engaging platforms that help equip people by providing enabling environments to discover what God has placed in them (potential). We understand that empowerment is not something we can do to or for people, but that, it is something we can do only with them. People become empowered when they move up to a higher level of self-understanding.

To sustain – through creating engaging platforms that affirms and strengthens people’s ability and capacity to sustain themselves, especially in their relationship with themselves, families, others and the environment. (Intra personal and interpersonal relational skills)

To transform –  through creating engaging platforms that provides healthy rhythms and processes for profound radical change. The type of change that orients people into pursuing newness of life.  Change that take people to entirely different levels of consciousness. Unlike 'turnaround' (which implies incremental progress on the same plane)  transformation brings about changes in character, personality and attitude with little or no resemblance to past lifestyles.

To innovate – through creating  engaging platforms that encourages and values thinking and ideation. Allowing for the creation of new methodologies, practices and solutions. Encouraging and strengthening that we’re doing well and working for us but also continually exploring new initiatives. A platform that affirms meaning, relevance and significance

To network – through interconnectedness, togetherness – Creating an interconnecting platform where we encourage intercultural connections. Talent connections, skills connections etc…Getting to know and appreciate who we are as a people within the broader international cultural dimension.. Specific emphasis on encouraging the cultivation of productive and supporting relationships that reflect godliness, empowering our humanity and a life of  (UBUNTU).

To yield – through producing good outcomes - fruitfulness – accomplishments, achievements… Creating a platform where we call out the potential in every person.... Where capacity and productivity is encouraged and enough room provided for people to blossom and produce. 

Support

Do you want to invest in this project? You can transfer your gift to:

Stichting Forerunner te Dordrecht
Mention FR124 in the description
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

Or click on the donation button and select FR124.

JHOP | Justice House of Prayer

Schermafbeelding 2019-06-09 om 20.17.22.png

When we worship and pray as one God will bring Justice to our City

DE MISSIE - WAT DOET Stichting Justice House of Prayer (JHOP DEN HAAG)

 • Aanbidding en gebed praktiseren en organiseren

 • Trainen en coachen in een levensstijl van (intiem) gebed & aanbidding

 • Het uitbouwen van steeds meer uren van gebed en aanbidding op onze locatie in de binnenstad van Den Haag. We werken er naar toe dat er uiteindelijk onafgebroken aanbidding en gebed zal zijn.

 • Gelovigen uit de stad bij elkaar brengen. 

 • Wekelijks bidden in de Tweede kamer. Contacten met kamerleden onderhouden. 

 • Onderwijs geven over intimiteit met God, identiteit in Christus en autoriteit.

 • Vanuit het huis van gebed uitreiken naar de stad. 

 • Inspireren en bekrachtigen van gebed voor transformatie van levens en de stad Den Haag 

DE VISIE

image1.jpeg

Stichting Justice House of prayer is een initiatief van Johan en Hannah den Hartogh. Samen met een sterk kernteam, een bestuur en een raad van advies bouwen ze aan een huis van gebed in Den Haag. Ze gaan voor een plek van gebed, aanbidding en training in het centrum van Den Haag. Waar gelovigen over kerkmuren elkaar ontmoeten. Om samen te groeien in intimiteit met God, bewust worden van onze identiteit in Christus en een levensstijl ontwikkelen om in de autoriteit die God heeft gegeven te wandelen. Doel is opwekking en transformatie van heel veel mensenlevens. Deze missie geven ze vorm door het in de eerste plaats zelf uit te leven, momenten van aanbidding en gebed te faciliteren in het gebedshuis (door veel verschillende kerken en groepen), trainingen te geven en individuele coaching. Ze geloven dat herstelde muren van gebed en aanbidding bescherming bieden voor hun stad Den Haag. Ze verlangen naar een stad waar Jezus zich thuis voelt, zodat de atmosfeer van de stad verandert en mensen tot Jezus komen. En genieten van Gods aanwezigheid. 

ONDERSTEUNEN PROJECT: JHOP DEN HAAG

Wil je investeren in dit project en wil je deel uit maken van wat God aan het doen is in Den Haag? Dit kan door je gift over te maken naar:

Stichting Forerunner te Dordrecht

O.v.v. FR109 JHOP DEN HAAG

IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

Of door op de donatiebutton te klikken bij FR109 JHOP DEN HAAG

Voor meer informatie ga naar www.jhop.eu of email info@jhop.eu voor de nieuwsbrief.

European Prayer Project

Schermafbeelding 2019-05-31 om 15.49.59.png

EPP Continuous Worship & Prayer in European Cities

Voortdurend en vreugdevol gebed en aanbidding in Europese steden.

DE MISSIE - WAT DOET DE EUROPEAN PRAYER PROJECT?

 • Hear:
  Door middel van conferenties en spreekbeurten, christenen bekend maken met het idee (en de werkelijkheid) van een woonplaats voor God in hun midden.

 • Experience:
  Christenen de mogelijkheid geven om zelf te ervaren hoe het is om deel te zijn van een functionerend huis van Gebed. Ze meenemen in een levensstijl van gebed en aanbidding.

 • Do:
  Christenen onderwijzen en praktisch (hands on) leren hoe ze een woonplaats voor God in hun stad kunnen creëren.

DE VISIE

 • European Prayer Project wil gebedshuizen, initiatieven, groepen en kerken helpen, inspireren en ondersteunen om een rustplaats te creëren voor de aanwezigheid van God in elke stad in Europa.

Het doel van de European Prayer Project is:

 1. De aanwezigheid van God in een stad >> verandert de geestelijke atmosfeer van die stad.

 2. De aanwezigheid van God in een stad >> brengt eenheid onder de christenen en de verschillende denominaties.

 3. De aanwezigheid van God in een stad >> zet de kracht van God vrij voor redding en genezing: Zijn koninkrijk wordt gevestigd.

 4. Door onze activiteiten willen we je te trainen om de plek in te nemen die God voor je heeft. Hij verlangt naar wachters die verlangend naar Hem uitzien, naar priesters die Hem dienen, van Hem houden als bruid en met Hem regeren als koningen.

European Prayer Project organiseert evenementen die deze visie en missie dienen door middel van conferenties (ONE conferentie); Gebedsretraites (GoingDeeper); training (Crescendo) en partnership development program (Going Together).

INITIATIEFNEMERS

De European Prayer Project is een initiatief van Robin en Bianca van Ommen.

Zij hebben de roeping, ervaring en het netwerk om samen met hun team en vrijwilligers uit heel Europa om plekken van aanhoudend gebed en aanbidding te zien ontstaan. Vijf jaar training bij IHOP in Kansas City en meer dan 10 jaar in deze roeping en in samenwerking met Jeugd Met Een Opdracht (JMEO) Amsterdam en de Tabernacle (het huis van gebed in de Rosse buurt van Amsterdam).

ONDERSTEUNEN European Prayer Project

Wil je investeren in dit project? Dit kan door je gift over te maken naar:

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR120
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

Of door op de donatiebutton te klikken bij FR120.

Contact

Mail: robinvanommen@YWAM.nl

EPP

 • Meer info vind je in de EPP brochure (link opent op een nieuw tabblad).

Temple Life

Worshipteam 2 Encounter DTS c.jpg

Raising prayer and worship for encountering God’s transforming presence

De missie - Wat doet Temple Life?

 • Aanbidding & gebed praktiseren en organiseren

 • Trainen & coachen in een levensstijl van (intiem) gebed & vreugdevolle aanbidding

 • Huizen van gebed en (bedrijfs)gebedsinitiatieven pionieren

 • Trainen & coachen op het gebied van innerlijke genezing en een gezonde levensstijl

 • Inspireren en bekrachtigen van gebed voor transformatie van levens en samenlevingen

De visie

Temple Life Project is een initiatief van Bertine Martens. Zij heeft passie voor diepe gebedsintimiteit en een gezond transformerend leven. Temple Life organiseert, traint of ondersteunt initiatieven die leiden tot diepere gebedsintimiteit, een leven vol gebed & aanbidding en een gezonde transformerende levensstijl in de kracht van de Heilige Geest. 

Ons lichaam als tempel
We zijn een tempel van de Heilige Geest – een woonplaats van God. Deze tempel verdient de uiterste zorg, zodat Gods rivier ten volle door het altaar van ons hart kan stromen om leven en genezing brengen in de wereld om ons heen. Om te kunnen wandelen in je roeping is het nodig dat mensen innerlijke genezing ontvangen en goed zorgen voor hun lichaam om gezond te blijven, zodat God alles door hen heen kan doen wat Hij wil, ook voor de lange termijn. 

Het doel van Temple Life is drieledig:

 1. Allereerst dat God de aanbidding krijgt die Hem toekomt en de kerk een biddende kerk wordt die steeds meer aanbidding en gebed laat opgaan tot dit 24/7 doorgaat. 

 2. Mensen trainen in gebed voor innerlijke genezing en het begeleiden van gebed voor genezing van harten.

 3. Mensen trainen en coachen om in hechte gemeenschap met en de kracht van de Heilige Geest in de bestemming te wandelen die God voor ze heeft en Gods transformerende kracht door hun te laten werken. 

(Aan)biddende kerk – 24/7 gebed en aanbidding
Temple Life helpt de kerk een krachtige (aan)biddende kerk te zijn die haar plek in voorbede en proclamaties in de samenleving inneemt en Jezus de aanbidding geeft die Hij waard is. Hieronder vallen gebedshuizen, gemeentes, maar ook bedrijven met een gebedsruimte of visie voor een huis van gebed. 

Genezing van harten

Ook traint, coacht en begeleidt Temple Life mensen in innerlijke genezing en een gezonde levensstijl. Dit is om te wandelen in de roeping die God geeft. Wij kunnen overvloedig in de kracht van God wandelen als we in lichaam, ziel en geest een en heel zijn. Door zonde ontstaan beschadigingen die opgeruimd moeten worden. Innerlijke genezing speelt hierin een grote rol. Als we wat Jezus aan het kruis heeft gedaan ontvangen in ons leven, worden we gezond van binnen. Dan kan het niet anders dan dat onze wandel samen met Hem transformatie teweegbrengt. Maar dit begint bij gebedsintimiteit – een diep leven in God.

Beïnvloeden van de wereld

Temple Life gelooft dat een leven dat transformatie teweeg brengt begint in het hart. Het hart van de Vader, het hart van aanbidding, het hart van diepe gebedsintimiteit en eenheid met Jezus. De rivier van leven, genezing en transformatie kan door je heen stromen. Om de natiën te discipelen en Jezus de eer te geven die Hem toekomt door je omgeving te beïnvloeden en te transformeren.

Ondersteunen project: Temple Life

Wil je investeren in dit project en deel uit maken van wat God wereldwijd aan het doen is? Dit kan door je gift over te maken naar:

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR126 Temple Life
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

Of door op de donatiebutton te klikken bij FR126 Temple Life.

Voor meer informatie ga naar www.templelife.nl of email bertinemartens @ gmail.com voor de nieuwsbrief.

Calling a generation

Afgelopen vijf jaar heeft dit project zich ingezet om een biddende en zingende kerk in Europa toe te rusten.  

Wereldwijd hebben kerken en organisaties steeds meer het verlangen om te bidden en te aanbidden. Te midden van hun missies voelen ze de urgentie en de roep om gebed het eerste te maken. Dat is prachtig! De Heilige Geest is de kerk aan het aanmoedigen om de plaats van gebed, het zitten aan zijn voeten prioriteit te maken. 

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom helpt European Prayer Project (EPP) door middel van training en toerusting, kerken en organisaties in de juiste richting. Door en breed scala aan verschillende trainingen worden individuen en groepen getraind in het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van bidden en aanbidden. EPP wil bestaande en beginnende gebedshuizen ondersteunen. Zodat zij (praktische) handvaten en inzichten hebben om hun gebedsinitiatieven verder vorm te geven. EPP is een afdeling Jeugd met een Opdracht Amsterdam (JmeO) die internationaal nauw samenwerkt met IHOP-KC, 1:11 Global en verschillende gebedshuizen over heel de wereld. 

Dit project wordt geleid door Esther Cozijnsen-Mout. Zij is getrouwd met Maarten en samen hebben zij drie prachtige kinderen, Danah, Manuel en Eden. 

Twee dagen in de week geeft Esther haar tijd aan het organiseren en faciliteren van deze trainingen. Dit doet zij samen met een team van partners die de visie ondersteunen en mee willen bouwen aan de gebedsbeweging in Europa.  


Wil jij mee werken en deel worden van mijn team? Ik kom graag met jou in contact. 
Stuur dan een e-mail naar:  esther @ forerunner . eu

Stichting Forerunner te Dordrecht
o.v.v. Calling a generation to prayer FR123
IBAN: NL 60INGB0005358287

Al vast veel dank!

Klaar voor de storm

sandstorm.jpg

Een paar weken geleden zat ik (Johan) in stilte in de morgen te wachten op de Heer, zoals ik sinds het afgelopen jaar dagelijks probeer te doen. Plotseling kwam er een heel duidelijke indruk en bijbehorend beeld in mijn hart, die toen ik het begon op te schrijven uit mij stroomde in de volgende zinnen:

“Johan, het duister is werkelijk aan het toenemen en het staat hoog op Mijn agenda om Mijn mensen er klaar voor te maken. De enige manier is door hen mét Mijn Liefde naar binnen te trekken ín Mijn Liefde. Ze moeten zo vertrouwd met Mij zijn, zo verzekerd van Mijn liefde, dat wanneer die donkere wolken die je aan de horizon als een zandstorm in de Sahara eraan ziet komen over hen heen rollen met vieze, vuile, dikke duisternis ze geen angst meer hebben. Dat ze wanneer die dag komt in hun hart geen enkele aanklacht tegen Mij en mijn goedheid meer hebben. Dus onderwijs hen, deel een voor een met hen over Liefde, ware Liefde, Mijn Liefde en hoe ze mij diep, intiem lief kunnen hebben en met Mij verbonden kunnen zijn. Dat is de beste voorbereiding. Vertel hen over Mijn plannen om deze aarde klaar te maken voor Mij en Mijn Koninkrijk, zodat ze zullen begrijpen wat er gebeurt.”

De eenvoud en wijsheid van wat Hij zei trof mij. De beste voorbereiding op duisternis is eenvoudigweg geworteld te zijn in Zijn Liefde en Hem je hart te laten reinigen van alles wat je nog in de weg zit. Angst, leugens, onvruchtbare gewoontes.


Bereid de weg van de Heer

Sinds dit najaar ervaren we dat God ons hart opnieuw wakker maakt met het besef dat Hij werkelijk zijn Kerk en deze aarde aan het voorbereiden is voor zijn komst, en dat het belangrijk is dat wij leren wat ons deel daarin is. Een groot deel van zijn Woord spreekt over die korte, intense periode in de geschiedenis van de aarde zoals wij die kennen, als de geboorteweeën die voorafgaan aan de geboorte van de nieuwe hemel en nieuwe aarde waar Hij met ons wonen zal. Dat is geen abstract iets. Dat is toekomstige geschiedenis die wij of onze kinderen mogelijk zelfs mee zullen maken!
 
Zo hebben we aan het begin van dit nieuwe jaar een vernieuwde toewijding om net als Johannes de Doper de harten van mensen voor te bereiden voor de Heer, waar Hij ons ook maar zendt. Dat wie Hem niet kent Hem zal leren kennen, en wie Hem al kent als een discipel leert om te wandelen in wat Hij ons heeft geleerd – heilig, puur, vol autoriteit, onbevreesd voor ziekte, dood en de machten van de duisternis. Want in de tijd die komen gaat zal het duister duisterder worden, maar het Licht ook nog feller licht worden!


Geworteld en gegrond in Liefde, vrij van angst en aanklachten
Wij zien in elk land en continent waar we dienen dat de Geest spreekt tot zijn Gemeente en honger geeft in het hart van gelovigen om Hem meer te leren kennen, om te wandelen in zijn kracht, om zieken te genezen, om verlorenen te redden. Tegelijk zien we ook een beweging in de Kerk van mensen die zo vol zijn van de wereld om hen heen dat ze geen honger naar God hebben en het niet eens door hebben dat ze groot gevaar lopen weg te vallen en hun ziel te verliezen wanneer moeilijke tijden zullen aanbreken en ze geen wortels blijken te hebben in Hem. Naarmate het vuil en duister toeneemt en over ons heenrolt als een zandstorm, zo intens dat je het zand tot in je ondergoed terugvindt en je je er niet voor af kunt sluiten, zal het steeds belangrijker worden om de juiste keuzes te maken, geleid door de Geest en in absolute liefde voor en vertrouwen in God.
 
Maar de realiteit voor velen van ons is dat er nog veel angst en aanklachten tegen zijn goedheid in ons hart leven. We zijn bang voor wat mensen van ons denken, maken ons zorgen over ons werk, onze financiën, onze gezondheid, onze toekomst, etc. Zodra we de leiding van de Heer over ons leven niet begrijpen komt naar boven wat werkelijk in ons hart is. We vergeten vaak dat dit korte leven slechts een trainingsperiode is en de omstandigheden hulpmiddelen om ons te helpen meer op Jezus te gaan lijken, die de Vader volledig vertrouwde en wist wat Hij deed. In zijn liefde geeft Hij ons tientallen kansen om onze geloofsspieren te kunnen oefenen in zijn sportschool door situaties toe te laten die ons schudden. Zo zullen we vrij zijn van angst en zorgen, vol vrede, vreugde, blijdschap en geloof, zelfs in de donkerste tijden. Zoals Jezus, een helder licht in deze wereld, gevoed door het Licht van het gezicht van de Vader waar we de hele dag onze ogen op gericht hebben.

JAZ in the USA

Johan, Alette, Zadok – JAZ - hebben in de afgelopen weken bijna 10.000 kilometer door 25 staten van de VS gereden in een auto die we van een vriend mochten gebruiken. We mochten delen over wat God aan het doen is, spreken in kerken, oude vriendschappen aanhalen, nieuwe mensen ontmoeten, en overal delen, luisteren en bemoedigen. We voelden ons gezegend door de vele huizen en harten die voor ons open gingen. Al reizend voelden we een steeds diepere liefde en enthousiasme groeien voor de prachtige, veelkleurige familie van de Heer! Iedereen die we ontmoetten was enthousiast en bemoedigd door de verhalen over hoe de Geest over de hele wereld mensen wakker maakt en verlangen geeft om dicht bij de Heer te leven en vanuit die plaats van ontmoeting zijn Koninkrijk te brengen in het invloedsgebied dat Hij hun geroepen heeft.

Conferentie en trainingsschool in Oeganda

IMG_7825.jpg

In samenwerking met het European Prayer Project en 1:11Global (gelinkt aan IHOP-KC) heeft een teamlid van Forerunner met een team een conferentie en korte school in Tororo, Oeganda geleid voor bidders, aanbiddingsleiders, zangers en muzikanten. We richtten ons eerst op zo'n 20 studenten, om iedereen echt aandacht te kunnen geven, maar zonder promotie kwamen er al 65 mensen om mee te doen!
 
We onderwezen over thema’s zoals voorbede, aanbidding, een intieme relatie met God, wat Hij wereldwijd aan het doen is, hoe je als aanbiddingsteam in eenheid kunt dienen, de Bijbel kunt zingen en bidden, etc. In de morgens waren er ook trainingen voor aanbiddingsteams, en ‘s middags was er les voor zang, gitaar, piano en drum.
 
De impact was groot. Het gebedshuis en de zendingsbasis van Send56 groeide van één naar vijf aanbiddingsteams in die week, en de gebedsuren in het gebedshuis zijn sindsdien verdubbeld. Na jaren pionieren in deze plaats is er nu een tijd van zichtbare groei!

(voor leuke video's: worshipteam | zondagse worship)

Door de week heen kwamen ook zes (moslim) jongeren naar binnen die hun leven aan Jezus wilden geven! Enkele dagen later vonden we hen al op de straat in de moslim wijk met hun Johannes evangelie, waar ze moedig deelden over het Leven dat ze hadden gevonden! Dit gebeurt op meerdere plaatsen waar gebedshuizen worden geplant: voordat de zendelingen zelfs maar beginnen met evangelisatie komen mensen zelf al naar binnen om Jezus te gaan volgen! Waar God rust is kracht, leven en hoop, en overtuiging van zonde en de noodzaak om Hem te volgen!

Deze reis was niet alleen een zegen voor degenen die we mochten dienen, maar zorgde ook voor een vernieuwing van de roeping die we al jaren hebben: ga heen, onderwijs de volken, onderwijs hen te wandelen in wat Jezus ons leert. Bereid de weg van de Koning die eraan komt!

Korinthe Ministries

Doe het werk van een evangelist

Korinthe Ministries houdt zich bezig met evangelisatie en discipelschap. Dit is niet gebonden aan een bepaalde plaats. Frans Bakker, de oprichter, is de afgelopen jaren o.a. in Zweden, Griekenland en Frankrijk geweest voor diverse activiteiten voor Gods Koninkrijk. In Nederland is hij als evangelist vooral actief in Arnhem, Velp, Nijmegen, Amsterdam en zijn geboorteplaats Leeuwarden. Op 27 november 2018 studeerde Frans af aan de Christelijke Hogeschool te Ede in de opleiding theologie.

Korinthe Ministeries heeft een hart voor de zwakkeren en de verlorenen en ziet graag mensen vrij gezet worden, tot leven gewekt te worden en opbloeien. Dit is het hart van Jezus, en alle eer en glorie komt Hem toe! 

En Hij zei tegen hen:  'Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en  vergeving van zonden gepredikt worden,  te beginnen bij Jeruzalem'.
                                                                    Lukas 10: 46-47
Frans zegt zelf:
“Atheïstisch opgevoed in Friesland bad ik op mijn 25e levensjaar naar God omdat ik zelfmoord wilde plegen, dit was mijn eerste gebed ooit. God redde mij en 5 jaar later kwam ik erachter dat de opstanding van Jezus Christus daadwerkelijk is gebeurd en gaf ik mijn leven aan de Heere Jezus. Nu 3,5 jaar later word ik geroepen door de Heer om het werk van een evangelist te doen in het binnen- en buitenland en volledig op Hem te vertrouwen.

Ik wist op mijn 25e al dat ik hier op aarde een bepaalde opdracht had, maar nu 8 jaar later weet ik ook wat het is: het evangelie verkondigen en Gods Koninkrijk bekendmaken aan de volken.

Hij zei tegen ze: ‘Kom, volg me, dan zal ik van jullie vissers van mensen maken.’
                                                                    Mattheus 4:19

 

Wilt u zaaien en deze bediening steunen?
Dat zou fantastisch zijn!


Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR136 Korinthe Ministries
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

ONE Conference 2017

ONE 2017: THE ETERNAL STORY

At the One conference 2017 we will learn about History through Gods eyes, see the big picture and discover His timeline. We will find out what role He destined us to play in this story of all stories. We will bow down to the Bridegroom King, worship the Lamb that is a Lion, and intercede for His reign of justice and love to break through. 

NE Conference is the place to be equipped, refreshed and to connect with each other. It’s also an opportunity for all who are searching for their place in Gods story to discover their unique destiny. Over 12 hours a day of worship and prayer will be led by various worship teams from IHOP-KC and Crescendo.

circles.jpg

Laura Hackett, Jonas Park and a team of worshipers from IHOP will join us. We will also have Wes Hall and Murray and Deborah Hiebert sharing from their years of experience and revelation.

During the conference there will be Healing Rooms and Prophecy Rooms available to sign up for a personal time of focused prayer for healing or prophecy.  Our trained staff who love to listen to Gods heart for you and speak out life over you will take time to help you grow in your identity and destiny!

More information on oneconference.nl

Life4Israel

Missie

The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life and have it to the full. John 10 : 10

Wij willen het Joodse volk in Israël bereiken met het goede nieuws van Yeshua, de joodse messias, opdat zij het LEVEN ten volle mogen hebben.

Visie

Onze visie is om het LEVEN te brengen in Israël. Dit willen we op verschillende manieren doen.
Als eerste willen we LEVEN brengen door het goede nieuws van Yeshua te brengen onder het het joodse volk. Dit willen we doen door middel van het leggen van relaties en te laten zien dat Yeshua het jodendom niet vervangen heeft, een nieuwe religie begonnen is maar de wet en de profeten vervuld heeft. We willen laten zien dat Yeshua Gods ultieme uiting van liefde voor Zijn volk is en de vervulling van de belofte van vrede. Uiteindelijk willen we een groep ‘nieuwe gelovigen’ om ons heen verzamelen waarmee we samenkomsten kunnen houden en die wij vervolgens zelf weer op pad kunnen sturen om te getuigen van wat God in hun heeft gedaan.

Als tweede willen we LEVEN brengen door vrijwilligerswerk bij de Israëlische ambulancedienst(Magen David Adom) te gaan doen. Op deze manier willen we mensen in hun allergrootste nood bijstaan, zowel in tijden van oorlog als in tijden van vrede.

Als derde willen wij LEVEN brengen door jonge meiden en vrouwen te helpen in situaties van ongewenste zwangerschap. Ons doel is om hen zodanig te kunnen helpen dat zij zullen kiezen voor het leven dat zij in zich draaien. Hiervoor willen wij graag een huis oprichten waar deze vrouwen opgevangen kunnen worden en geholpen kunnen worden in het eerste jaar van hun moederschap. Daarnaast willen we moeders en gezinnen helpen en zegenen door het aanbieden van spullen die nodig zijn bij de zorg voor een kindje.

Als laatste willen we ook LEVEN brengen door bruggenbouwers te zijn tussen christenen en de (messiaans) joodse gemeenschap . We willen door middel van onderwijs en studiereizen en ontmoetingen de wederzijdse liefde voor elkaar laten groeien zodat ze samen de ene nieuwe mens gaan vormen : The one new man. Efeze 2:14-15

www.life4israel.nl

Bouwen aan de kerk op zee

In 2014-2017 was ik als zeevarende actief op zee c.q. in de offshore met het organiseren van gebedsbijeenkomsten aan boord en het brengen van het evangelie aan tientallen taalgroepen op zee en op land in Azië, Afrika en Europa. Ook was ik betrokken bij de gebedshuizen in Midden-Nederland, vaak facilitair.

In 2017 ben ik begonnen aan de driejarige fulltime Bijbelschool de Fire School of Ministry in Rotterdam, om (alsnog) te gaan voor een goede fundering voor een leven in de internationale zending, zonder de demotivatie en twijfels die me onderuit begonnen te halen. Dit blijkt een welomschreven fenomeen voor jonge enthousiaste volgelingen van Jezus in een dynamische wereld vol onvolmaakte en verschillende mensen en groeperingen. Ik dank God dat Hij me deze weg gewezen heeft en ga er volledig voor, wat inmiddels mijn huis en mijn baan gekost heeft, maar dat is bijzaak. God blijft voorzien voor het nodige om Hem te dienen.

Sinds begin 2019 ben ik ook als parttime vrijwilliger aan het werk in de havens van Rotterdam en Amsterdam onder de stichtingen Het Havenlicht en Seaman Christian Friend Society (SCFS Rotterdam). Vooral deze laatste zet in op een structurele discipelschapstraining van zeelieden middels frequente scheepsbezoeken en het opzetten van verschillende trainingen, onder meer onder de noemer “Church on the Oceans”. Omdat ik hier toekomst zie voor mijn dienst, probeer ik vooral van de senior werkers te leren in deze tijd, meer dan zelf “snel te produceren”. De Grote Opdracht is iedereen wel bekend, maar mijn inzicht hierin groeit steeds en ik kom er steeds meer achter wat een kracht het eenvoudige evangelie heeft wanneer dit aan mensen gepresenteerd wordt, wie het ook is.

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR121 Bouwen aan de kerk op zee
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

Johan wordt directeur

Per 1 juli is Johan directeur geworden van Forerunner om zich meer in te zetten voor het groeiende werk. Op 30 juli heeft zijn Masterstudie in Global Business and Sustainability Management succesvol afgerond, en de dag erna is hij bij Forerunner in dienst getreden als directeur.

Deze optie speelde al wat langer, en nu was het tijd om het om te zetten in actie. Het geeft veel meer duidelijkheid en helderheid voor Johan (en Alette) om voor de stichting te werken, zodat ze niet meer apart ook fondsen voor hun eigen levensonderhoud hoeven te werven.

Voor de duidelijkheid, het salaris van Johan is gebaseerd op de giften die we hiervoor ontvangen, onder andere van de huidige groep supporters van Johan en Alette. Zij blijven dus in principe nog van giften leven en zijn verantwoordelijk voor de fondswerving voor Johan zijn salaris, zodat deze stap niet ten nadele van de lopende projecten zal zijn.

We zijn erg enthousiast dat Johan zich nu toe kan wijden om de doorgaande groei van Forerunner verder te ondersteunen, samen met het hele team.

Mocht je Johan en Alette willen ondersteunen dan kun je giften overmaken met vermelding van FR501 als projectnummer.