IMG_7939.JPG

Welkom bij Forerunner

Raising up prayer and Justice

Onze Partners

Geven

U kunt het werk van Stichting Forerunner financieel ondersteunen door een gift over te maken naar:

NL60INGB0005358287 t.n.v. Stichting Forerunner te Dordrecht

Of doneer online:

Visie

Onze visie

Samenwerken om mensen op te roepen, te dienen en toe te rusten in gebed en recht,

om de volken voor te bereiden op de komst van de Heer en Zijn Koninkrijk.

 

WAT WE DOEN

Gebed en aanbidding

We zijn geroepen om zelf, als een volk van priesters, God te aanbidden en in de bres te staan voor deze wereld. Als tweede willen we anderen hierin aanmoedigen. We zien dat er wereldwijd veel vraag is naar hoe te groeien in een diepere relatie met Hem.

Toerusten

We spreken over en helpen met het starten van trainingen en scholen rondom gebed en recht. We komen langszij broers en zussen in vaak eenzame en moeilijke posities om hen te bemoedigen en ervaringen en advies te delen, wat hen helpt om te blijven volharden.

Samenwerken

We werken samen met meer dan 30 gebeds- zendelingen en organisaties in vijf continenten. We zijn voor veel van deze zendelingen een thuisbasis voor praktisch advies en financiële ondersteuning van hun projecten. Door dit wereldwijde netwerk van relaties kunnen we een brug zijn tussen allerlei personen en initiatieven, zodat we met elkaar als één lichaam en leger functioneren en in eenheid bouwen. We willen een platform zijn waarop anderen kunnen staan en verder groeien.

Pionieren

We helpen nieuwe gebedshuizen, gebeds- initiatieven en andere projecten te starten door praktische hulp, profetische woorden en advies. We voelen ons met name geroepen voor frontlinies: nieuwe of onbekende initiatieven, of gebieden en situaties die extra moeilijk zijn vanwege religieuze bolwerken, oorlogen, armoede en rampen.

Ontwikkelingswerk

We geloven dat Gods Koninkrijk verandering brengt in de levensomstandigheden van mensen. We zetten ons in voor zelfvoorzienende projecten, ideeën voor kleine bedrijfjes, en de zorg voor armen en (wees)kinderen. We ondersteunen sinds 2010 gemiddeld 90-100 kinderen in India en Myanmar. We volgen de leiding van God om in crisissituaties en rampen zijn aanwezigheid te brengen en praktische hulp te bieden. 

Anbi informatie

Op deze pagina vindt u de wettelijk vereiste publicatie gegevens van de ANBI stichting Forerunner.

Naam ANBI: Stichting Forerunner

Postadres: Assumburg 119, 3328 BD, Dordrecht

RSIN / Fiscaal nummer: 8505 85 375

Kamer van Koophandel nummer: 52759571

Contact: zie ons contactformulier

Doelstelling: zie de visie pagina

Actueel beleidsplan: beleidsplan 2017-2018

VerslagleggingJaarverslag 2014  |  Jaarverslag 2015 | Jaarverslag 2016 |

Jaarrekeningen: Jaarrekening 2013  | Jaarrekening 2014 | Jaarrekening 2015 | Jaarrekening 2016 | Jaarrekening 2017 | Jaarrekening 2018

Bestuur:
Het stichtingsbestuur bestaat uit Jolanda de Rooij-Kuijers als voorzitter, F. Wisse als secretaris, Sjoerd van Noort als penningmeester en Roos Hartman als algemeen bestuurslid. Meer informatie over ons vindt u op deze pagina 

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.