Visie

Onze visie

Samenwerken om mensen op te roepen, te dienen en toe te rusten in gebed en recht,

om de volken voor te bereiden op de komst van de Heer en Zijn Koninkrijk.

 

WAT WE DOEN

Gebed en aanbidding

We zijn geroepen om zelf, als een volk van priesters, God te aanbidden en in de bres te staan voor deze wereld. Als tweede willen we anderen hierin aanmoedigen. We zien dat er wereldwijd veel vraag is naar hoe te groeien in een diepere relatie met Hem.

Toerusten

We spreken over en helpen met het starten van trainingen en scholen rondom gebed en recht. We komen langszij broers en zussen in vaak eenzame en moeilijke posities om hen te bemoedigen en ervaringen en advies te delen, wat hen helpt om te blijven volharden.

Samenwerken

We werken samen met meer dan 30 gebeds- zendelingen en organisaties in vijf continenten. We zijn voor veel van deze zendelingen een thuisbasis voor praktisch advies en financiële ondersteuning van hun projecten. Door dit wereldwijde netwerk van relaties kunnen we een brug zijn tussen allerlei personen en initiatieven, zodat we met elkaar als één lichaam en leger functioneren en in eenheid bouwen. We willen een platform zijn waarop anderen kunnen staan en verder groeien.

Pionieren

We helpen nieuwe gebedshuizen, gebeds- initiatieven en andere projecten te starten door praktische hulp, profetische woorden en advies. We voelen ons met name geroepen voor frontlinies: nieuwe of onbekende initiatieven, of gebieden en situaties die extra moeilijk zijn vanwege religieuze bolwerken, oorlogen, armoede en rampen.

Ontwikkelingswerk

We geloven dat Gods Koninkrijk verandering brengt in de levensomstandigheden van mensen. We zetten ons in voor zelfvoorzienende projecten, ideeën voor kleine bedrijfjes, en de zorg voor armen en (wees)kinderen. We ondersteunen sinds 2010 gemiddeld 90-100 kinderen in India en Myanmar. We volgen de leiding van God om in crisissituaties en rampen zijn aanwezigheid te brengen en praktische hulp te bieden.