Send56 - Afrika

Samenvatting

Send56 heeft als doel 10.000 zendelingen uit te zenden om de naar schatting 1000 onbereikte bevolkingsgroepen in Afrika te bereiken met het evangelie. 

Ze dienen de Afrikaanse zendingsbeweging door het discipelen en mobiliseren van een nieuwe generatie van Afrikaanse zendelingen om van Jezus te houden, de Grote Opdracht te vervullen, en de wederkomst van de Heer in te luiden. Ze doen dit door de zendelingen te trainen in een tweejarige bijbelschool met gebedshuis, hen uit te zenden, en een ondersteuningsnetwerk te bieden in het veld.

Vanuit jarenlange vriendschapsrelaties is een samenwerking aan het groeien tussen Send56 en Forerunner, waarin elk bijdraagt om deze beweging verder te zien groeien.

Zie voor het meest recente nieuws: www.send56.org