New Grace Mission, Rayagada - India

Samenvatting

De familie Jena woont en werkt in de stad Rayagada en het gebied daar omheen, in de staat Orissa in India. Hun passie is het brengen van het evangelie naar de Kuvi stam. Zij werken onder de naam New Grace Mission. De Jena’s leven extreem eenvoudig en geven nagenoeg alles wat ze hebben weg aan anderen. Ze ondersteunen een netwerk van honderden gemeentes die door hen zijn gesticht onder de mensen van de Kuvi stam.

De Jena familie

orissa-jenna_fam.jpg

Opa U.C. Jena draagt met name zorg voor de vele gemeentes die in de afgelegen dorpen van de Kuvi stam gesticht zijn. De oudste zoon is Sarat met zijn vrouw Manju en hun drie zoons. Hij verzorgt o.a. trainingen voor de voorgangers uit de dorpen. Ook houdt hij zich bezig met het vertalen van de bijbel in de Kuvi taal. Pratap is de jongste zoon van U.C. Hij bezoekt veel dorpen en is bezig met een nieuwe stam te bereiken. Rajesh en zijn vrouw Rani, zus van Manju, zijn de nieuwste aanvulling van het team. Zij werken beide fulltime, hij in het trainen van leiders en bereiken van nieuwe dorpen, zij in het helpen van Manju met de 34 kinderen.

De thuisbasis

De Jena’s bezitten een stukje grond aan de rand van de stad. Er staat een gebouwtje met drie kamers en een kleine zaal. In dit gebouw wonen U.C. Jena en Pratap met zijn gezin, samen met 34 kinderen en enkele andere mensen. Sarat woont ernaast er met zijn gezin in een klein huisje gebouwd van gedroogde kleistenen.

Over de Kuvi stam

In 1984 waren naar er meer dan 600.000 Kuvi en sindsdien is het aantal flink gegroeid. De Kuvi missen de meeste basisvoorzieningen zoals onderwijs en medische zorg. Dit heeft o.a. te maken met de afgelegen ligging van de dorpen. Er zijn nauwelijks goede wegen naar de dorpen. Ze leven met name van eenvoudige landbouw en wat geiten en kippen. Alcoholisme is een groot probleem onder de Kuvi.

Het evangelie brengen naar de Kuvi

Met New Grace Mission brengen de Jena's het evangelie brengen naar de Kuvi stam in zuid Orissa en andere stammen eromheen. Ze willen de gelovigen helpen groeien in geloof en daarbij ook hun levensomstandigheden verbeteren. Ze richten zich op simpel discipelschap en praktisch toepasbare training. Het werk is begonnen door te voet van dorp naar dorp te trekken. In de loop der jaren zijn in meer dan 500 dorpen gemeentes gesticht die worden geleid door dorpelingen zelf. Op dit moment richten ze zich steeds meer op nieuwe stammen en het aanmoedigen van de Kuvi om zelf de laatste dorpen van hun eigen stamgenoten te bereiken. Een groot probleem is dat de training en onderwijs ver achterloopt bij de groei van het aantal gemeenten. Veel mensen hebben daardoor minimale kennis en worden vaak makkelijk meegesleept door verkeerd onderwijs of de verleidingen om hen heen.

Training en toerusting

Er is onder de Kuvi gemeentes veel behoeft aan training en toerusting. De Jena’s bieden wanneer mogelijk bijbeltraining voor Kuvi leiders. Er is behoefte aan meer, maar daar is momenteel geen geld en leiderschap voor.

Kinderen

De Jena’s zorgen momenteel voor 34 Kuvi kinderen die bij hun in huis wonen en hierdoor ook naar school kunnen gaan. Sommigen zijn wees, anderen zijn kinderen van voorgangers in de dorpen die niet rond kunnen komen.

Help een kind

orissa-wassen-bij-de-watertank.jpg

In de stad Rayagada, India en het gebied daar omheen steunen we de Jena familie. Eén van die werkzaamheden is het kinderwerk.

Sinds 2010 is geven wij maandelijkse ondersteuning voor het onderdak en het voeden, kleden en scholen van 34 kinderen. Deze kinderen wonen nu bij de Jena familie in huis. Het levensonderhoud van deze kinderen kost €25,- per maand.

Help een leider

Goede leiders zijn cruciaal voor de groei van mensen – zowel individueel als van groepen, gemeenten en regio’s. Eén van de grootste uitdagingen is om zulke goede leiders te vinden. Daarom willen wij als stichting Forerunner ons inspannen om in elk van de gebieden waar we betrokken zijn leiderschapsontwikkeling te stimuleren.

In de afgelopen decennia zijn gemeentes ontstaan in meer dan 500 (afgelegen) dorpen van de Kuvi stam. Er zijn naar schatting 640 leiders, waarvan het overgrote deel nauwelijks training heeft gehad. Tijdens recente bezoeken aan verschillende dorpen was het schokkend om te zien hoe weinig de meeste gelovigen weten van het volgen van God en wat in zijn Woord staat. Technologie en allerlei invloeden van buitenaf worden zonder onderscheidingsvermogen omarmd. Het is geen ondenkbaar scenario dat velen hun geloof zullen verliezen als er geen goed onderwijs en groei in discipelschap komt. De komende jaren zijn daarom cruciaal. De Jena familie wil een capabel team van ervaren, betrouwbare en geschoolde leiders samenstellen die kunnen helpen om deze gemeenteleiders te leiden, trainen en toezicht te houden op de vele projecten, zoals gemeentestichting, bijbelvertaling, kinderwerk en sponsoring van kinderen, bijbelonderwijs, ontwikkelingshulp etcetera.

Er zijn een aantal capabele leiders die een theologische opleiding hebben gevolgd, de Kuvi taal spreken en bereid zijn om dit werk te gaan doen. Echter, hun grote probleem is hun levensonderhoud. De Kuvi zijn arm en de tienden van de gemeenteleden zijn al niet genoeg om hun directe leiders te onderhouden, laat staan daarvan een deel af te staan voor deze stafleden. Om die reden zijn verschillende geschikte leiders uiteindelijk bij andere organisaties in andere delen van India gaan werken omdat ze inkomen nodig hadden. We willen daarom proberen deze stafleden te verbinden met supporters, zodat ze met elkaar dit belangrijke werk kunnen doen.

Kosten per maand:

€170,- voor een gezin of €85,- voor een alleenstaande leider. Op termijn hopen we een gebouw te kunnen bouwen waarin ze kunnen wonen zonder huur te betalen, zodat respectievelijk slechts €120 of €60 per maand nodig zal zijn. Daarnaast is een brommer/lichte motor bijna onmisbaar voor hun werk vanwege de grote afstanden die ze moeten afleggen. Kosten: 750 euro

Help bouwen in Rayagada, India

De levensomstandigheden van de Jena familie en de kinderen die zij verzorgen in Rayagada, India, zijn minimaal. Hieronder de belangrijkste noden:

 • Het gebouw waar de kinderen in ondergebracht worden en waar de Jena familie zelf ook woont, heeft onvoldoende capaciteit voor het aantal personen dat er verzorgd wordt. De levensomstandigheden zijn minimaal. Zo hebben de kinderen bijvoorbeeld geen bedden, maar slapen ze op de grond. We hebben het op ons hart om deze mensen te voorzien van bedden en dergelijke basis behoeften. Zie de foto’s voor de huidige situatie. 
 • Op termijn hopen we een gebouw te kunnen bouwen waarin leiders kunnen wonen zonder huur te betalen, zodat er slechts €120 per gezin of €60 per alleenstaande per maand nodig zal zijn.

In de afgelopen jaren hebben we een waterpomp aan kunnen leggen, 6 goede toiletten/wasruimtes voor de kinderen kunnen bouwen, een watertank kunnen plaatsen en een gasfornuis gekocht om te koken voor de 50 mensen op het terrein. Daarnaast zijn er wat reparaties aan de gebouwen bekostigd. Een aantal kinderen krijgen muziekles en geven het geleerde weer door aan de anderen.

orissa-kindjes-klaar-voor-school.jpg
orissa-slaapplaats-meiden.jpg

Bijbelvertaling, ontwikkelingswerk

De Jena’s zijn op nog veel meer gebieden actief. Serat Jena werkt samen met anderen al jaren aan de vertaling van de Bijbel en ontwikkeling van andere materialen in het Kuvi. Ook houden zij zich bezig met ontwikkelingswerk. O.a. door het leren lezen en het stimuleren van gezamelijke verbeteringen in de dorpen.

Bedreigingen

In de staat Orissa worden christenen regelmatig bedreigt en vervolgd door Hindoe extremisten.

Noden en mogelijkheden

Maandelijkse ondersteuning:

 • Levensonderhoud voor de 34 kinderen die worden opgevangen - € 850 per maand. Voor €25 per maand sponsort u één kind - voedsel, kleding, onderdak en schoolkosten.
 • Ondersteuning voor meer capabele leiders die de staf kunnen aanvullen en leiding kunnen geven aan de kinderen, het vertaalwerk en de 640 leiders van de gemeentes. €170 per maand voor een gezin, €85 voor een alleenstaande.

Eenmalige noden:

 • Jaarlijk schoolgeld en kleding voor de 34 kinderen (moet elk jaar in maart betaald worden) - € 2500
 • Tweedehands Jeep – voor het bereiken van de dorpen – € 6000
 • Een gebouw met ruimte voor de gezinnen van stafleden en afgescheiden leefruimtes voor de jongens en meisjes.

Al gerealiseerd:

 • Groot gaskookstel met gasflessen om te kunnen koken voor de 55-70 personen op het terrein
 • Water tank
 • WC en wasgebouwtje
 • Matrassen voor de kinderen
 • Lichte motor voor vervoer naar de dorpen
 • Computer en fototoestel voor Bijbelvertaling, administratie en communicatie
 • In 2010: 10 maanden Bijbelschool voor 20 leiders van de Kuvi stam
 • In 2009: Vierdaagse conferentie voor 120 leiders die nagenoeg geen training hebben gehad.