Karuna Sagar - Nellore, India

Samenvatting

IMG_4147-Karuna-Sagar.jpg

G. Karuna Sagar woont met zijn vrouw Hephsibah Suneelah in Kavali en werkt in de regio rondom Nellore, in de staat Andhra Pradesh in India. Zijn passie is om de bestaande kerken weer missionair te laten zijn en om in de 350 dorpen in de regio het Goede Nieuws bekend te maken. Hij wil gemeentes zien ontstaan die een diepe relatie met God hebben en door een toegewijde levensstijl van gebed, geven en gaan levensveranderend zijn voor de mensen om hen heen, met name degenen die arm zijn en hulp nodig hebben. In combinatie met gemeentestichting wil hij onder andere zorgen voor (wees)kinderen en bejaarden waar niemand naar omkijkt.

Doel van de ondersteuning

In de regio waar Sagar werkt in Andhra Pradesh kennen weinig mensen Jezus. Er zijn heel veel mogelijkheden, maar de middelen ontbreken vaak om die te benutten. Wij willen daarom dit werk ondersteunen zodat het verder kan groeien.

Daarnaast is Sagar een belangrijke partner voor ons werk in andere gebieden in India door zijn betrouwbaarheid, ervaring, vooruitziende blik en vele contacten.

Karuna Sagar en Manoharam

Sagar is een visionair die een grote steun is voor ons werk in India. Hij is getrouwd met Hephsibah en woont in Kavali, Andhra Pradesh, India. In 2004-2005 raakte Johan goed bevriend met Sagar toen ze een jaar samen in Chennai studeerden. Sinds die tijd hebben ze samen door India gereisd, samen gewerkt en plannen gemaakt. Hij heeft door zijn vroegere werk trainingen gegeven in heel India en heeft daardoor een groot netwerk. Sagar is een belangrijke en betrouwbare partner. Hij heeft Johan geïntroduceerd bij verschillende personen waar we nog steeds mee samenwerken, waaronder de Jena familie in Orissa, onderhoudt de contacten en gaat regelmatig op bezoek om te zien hoe het met het werk gaat.

Help bouwen in Nellore

De ondersteuning van faciliteiten is momenteel ons belangrijkste speerpunt bij Karuna Sagar in Nellore.

  • Stuk grond achter kerkgebouw Sagarkerkgebouw SagarNaast de gemeentestichting waar Karuna Sagar mee bezig is, heeft hij nog een groot verlangen. Dit is om op een stukje grond bij het kerkgebouwtje - of op een ander stuk grond in de buurt - een ‘village center’ te beginnen. Hij wil dit een combinatie van gebedshuis, trainingsplek en tehuis voor verwaarloosde kinderen en weduwen laten worden.
  • Sagar overweegt plannen voor een geitenfokkerij in Andhra Pradesh of Orissa en heeft meer plannen om projecten zelfvoorzienend te maken. Het houden van geiten, verbouwen van groenten en zorgen voor kinderen en wezen zou hier onderdeel van zijn.
  • Eén van de noden voor dit moment is ook het opzetten van een huisje voor Pastor Manoharam zodat hij permanent in Chintoop kan leven. Momenteel slaapt hij op de grond in de kerk.

IMG_4569-Sagar-Hepsibah.jpg

In 2010 werd hij aangesteld als voorganger van een tamelijk grote gemeente in Kavali. Sinds hij begon met elke dag ’s avonds in de kerk te bidden zijn meer gemeenteleden zich aan gaan sluiten, begint er meer eenheid in de gemeente te komen en worden ze langzaam weer meer missionair.

Manoharam is een pastor die Sagar van zijn eigen (kleine) salaris betaalt om te werken in de regio rondom Chintoop.

De thuisbasis

Sagar woont in Kavali bij de kerk waar hij voorganger is. De leiders van de kerk besloten op zijn verzoek een gebedsruimte bij de kerk te bouwen die dag en nacht open is. Daarnaast is hij erg actief in Chintoop, een klein dorpje waar zijn oma een kerkje heeft gebouwd. Na haar overlijden mocht Sagar het gebouwtje gaan gebruiken. Pastor Manoharam slaapt vaak op de grond in het kerkje, in afwachting van het bouwen van een onderkomen op het stukje grond achter de kerk.

Over de regio

Het zuiden van Andhra Pradesh ontwikkelt snel. Nellore en andere steden groeien enorm en multinationals bouwen grote fabrieken. Maar veel mensen leven nog net zo eenvoudig en armoedig als vroeger. Veel mensen leven van kleinschalige landbouw en visserij. Onderwijs, medische zorg en dergelijke zijn nog steeds erg nodig. Er zijn naar schatting 350 dorpen in de regio.

Het evangelie brengen naar de dorpen in Andhra Pradesh

Met stichting Olives wil Sagar het evangelie brengen naar de mensen in Andhra Pradesh. Hij wil de gelovigen helpen groeien in geloof en daarbij ook hun levensomstandigheden verbeteren. Hij richt zich op simpel discipelschap en praktisch toepasbare training. Het werk is nog in een beginfase, maar heeft enorm veel potentieel.

Daarnaast probeert Sagar de gemeente die hij leidt enthousiast te krijgen voor zending en evangelisatie. Eén van zijn doelen is om op heel praktische manieren het werk van de Jena’s in Orissa te steunen. Over enkele jaren hoopt hij ook Indiase zendelingen naar Orissa te kunnen sturen.

Chintoop en omgeving

Sinds  2010 heeft Sagar Manoharam in dienst genomen. Manoharam legt contacten met mensen in de omliggende dorpen en begint huiskerken. Eind 2010 zijn de eerste 8 mensen (3 families) die tot geloof waren gekomen gedoopt. Dagelijks bidden ze met kinderen uit de buurt in het kerkgebouwtje. Sagar’s verlangen is om op het stukje grond bij het kerkgebouwtje een ‘village center’ te  beginnen. Hij wil dit een combinatie van gebedshuis, trainingsplek en tehuis voor verwaarloosde kinderen en oude mensen (weduwen) laten worden. De weduwen kunnen bijvoorbeeld helpen met het zorgen voor de kinderen, groenten verbouwen en geiten houden.

Sagar overweegt plannen voor een geitenfokkerij in Andhra Pradesh of Orissa en heeft meer plannen om projecten zelfvoorzienend te maken.

Huidige noden en mogelijkheden

  • Een huisje voor Manoharam, zodat hij permanent in Chintoop kan leven – €1000
  • Beamer om de Jesus film te laten zien in de dorpen in de omgeving – €300
  • Aankoop extra stukje grond achter de kerk in Chintoop om op termijn het village center te beginnen met onder andere onderdak voor verwaarloosde kinderen – kosten onbekend
  • Maandelijkse ondersteuning voor het werk van Sagar en Manoharam.
  • Reisgeld voor Sagar om regelmatig op bezoek te kunnen in de plaatsen waar eerder conferenties zijn gehouden (oa Tirupathi, Nellore en bij de Jena’s in Orissa) om het gemeentestichtingswerk en het starten van gebedshuizen aan te moedigen.