David Lawma - Taungoo, Myanmar

Samenvatting

IMG_3013-David.jpg

David Lawma woont in Taungoo, in het midden van Myanmar. Hij is zelf uit één van de minderheidsbevolkingsgroepen afkomstig, maar zijn grote verlangen is om de 40 miljoen etnisch Burmezen het evangelie te brengen en de christenen in Myanmar toe te rusten om hen te gaan bereiken. Zijn visie heeft vijf speerpunten: huisgemeenten starten; training van leiders en zendelingen; jeugdwerk, met name via muzieklessen; gebedshuis; kinderwerk. Hij leeft heel eenvoudig. Samen met zijn vrouw Cornelia woont hij in een eenvoudig gebouwtje waar ook de gemeente bij elkaar komt. 

 

Doel van de ondersteuning

Ondersteunen van het werk dat David doet om de 40 miljoen etnisch Burmezen te bereiken. Het meeste zendingswerk in Myanmar gebeurt onder de minderheidsgroepen die al voor een groot deel Christen zijn.

David Lawma

David Lawma was de kamergenoot van Johan tijdens zijn studie in Chennai (India) in 2004-2005. Hij is hoofdzakelijk Chin, maar opgegroeid tussen Burmezen, waardoor Burmees zijn hoofdtaal en cultuur is. Hij is radicaal tot geloof gekomen, maar zijn oude levensstijl heeft wel zijn gezondheid aangetast. Samen met zijn moeder en oma is hij naar Taungoo verhuist, waar ze eerst een half jaar hebben gebeden en toen zijn begonnen met het werk.

De thuisbasis in Taungoo

IMG_0004-kids-myan.jpg

Taungoo is één van de bolwerken van Boeddhisme in Myanmar. De bevolking van >120.000 mensen bestaat hoofdzakelijk uit ethnisch Burmezen en Karen. Het (voor buitenlanders gesloten) Karen district begint oostelijk van de stad. De stad wordt gedomineerd door vier Boeddhistische kloosters uit het tijdperk waarin dit een koningsstad was.

David’s oma heeft een stukje land in het Karen district, waar ze ook wat gewassen verbouwen om inkomsten te hebben.

Over Myanmar

Myanmar is rijk aan grondstoffen en mogelijkheden, maar de regering van de militaire Junta heeft het land geïsoleerd en verarmd. De overheid onderdrukt minderheden. Militaire leiders kunnen zonder rechtzaak willekeurig mensen doodschieten.

Myanmar heeft een bevolking van 53 miljoen mensen. 90% van de bevolking is Boeddhist. Het is gevaarlijk om christen te zijn. Christenen in Myanmar zijn met name te vinden in de stammen die in de heuvels wonen, onder andere de Karen (80%?), Kachin (85%?) en Chin (99%?). Van de 40 miljoen ethnische Burmezen zijn naar schatting slechts 30.000 christen. De stammen worden gediscrimineerd en vervolgd door de Burmezen en het is daarom voor hen moeilijk om Burmezen te bereiken met het evangelie.

Het evangelie brengen naar de Burmezen

David wil de etnisch Burmezen bereiken door een combinatie van vijf speerpunten die gekenmerkt worden door simpel discipelschap, praktisch toepasbare training en alles zoveel mogelijk zelfvoorzienend laten zijn.

Help een kind

Eén van de vijf speerpunten binnen David Lawma’s visie is kinderwerk, wat tevens één van de kernpunten is waar wij ons op richten. Cornelia heeft met name de leiding over dit werk.

Sinds de zomer van 2010 kunnen er 35 kinderen naar school die uit arme wijken komen waar iedereen op neerkijkt. Dit aantal fluctueert per jaar tussen de 55 en 70 kinderen, afhankelijk van hun trouw in het naar school gaan en verhuizingen van families. Deze kinderen krijgen door giften via Forerunner onderwijs en nu en dan kleding, een extra maaltijd en leuke programma’s. Dit kost maandelijks €10,- per kind

Op termijn hopen David en Cornelia het kinderwerk uit te breiden. Hij verlangt ernaar meer onderwijs te geven aan kinderen via een kleuterschool, mogelijk zelfs een kindertehuis op te zetten voor wezen en arme kinderen.

Help een leider

Goede leiders zijn cruciaal voor de groei van mensen – zowel individueel als van groepen, gemeenten en regio’s. Eén van de grootste uitdagingen is om zulke goede leiders te vinden. Daarom willen wij als stichting Forerunner ons inspannen om in elk van de gebieden waar we betrokken zijn leiderschapsontwikkeling te stimuleren.

In de regio rondom Taungoo is het goede nieuws van Jezus nagenoeg onbekend. Er is een grote behoefte aan gemeentestichters die in Taungoo en de dorpen eromheen kunnen wonen en werken. Twee gezinnen zijn in 2011 al begonnen, in vertrouwen dat God zal voorzien. De kleine gemeente in Taungoo geeft hen zoveel ze maar kunnen missen, maar dat is niet genoeg voor hun levensonderhoud. We willen daarom proberen hen met meer supporters te verbinden, zodat we met elkaar deze regio kunnen bereiken.

Kosten per maand: €90,- voor een gezin, €45,- voor een alleenstaande gemeentestichter. Daarnaast is een brommer/lichte motor bijna onmisbaar voor hun werk vanwege de grote afstanden die ze moeten afleggen. Kosten: €550,-

IMG_0006-1-m1.jpg
IMG_0848-1-m2.jpg
245-m3.jpg

Vijf speerpunten

1. Celgroepen (huisgemeenten). Eerst bidt David zes maanden voor een wijk of dorp, dan begint hij een celgroep bij iemand thuis. Er zijn nu, begin 2011, 4 kleine gemeentes. De grootste daarvan heeft nu de naam Smyrna kerk gekregen en ondersteund de andere kleinere groepen.  Voordeel van de huisgemeenten is dat het goed bij de cultuur past, makkelijk te vermenigvuldigen is, weinig kost en beter bestand is tegen vervolging. Door de kleine schaal is er minder gevaar dat teveel geluid hun activiteiten verraadt. Eens per maand komen ze met de celgroepen gezamenlijk bij elkaar voor een viering.

2. Training. David wil zendelingen toerusten, vaardigheden leren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien en uitzenden naar Burmese steden en dorpen. Training is essentieel om grote delen van de bevolking te kunnen bereiken. David wil een 6-9 maanden training beginnen met 5-10 mensen die Burmees spreken. Er is nog geen geld voor voedsel en materialen voor 1-2 studenten om mee te beginnen. Eind 2010 is de eerste zendeling uitgezonden naar een naburig dorp. In 2011 zijn daar nog twee zendelingsgezinnen bijgekomen die ze proberen te onderhouden van hun eigen middelen. In 2016 is dit aantal toegenomen naar tien zendelingen.

3. Jeugdwerk.

a. Muziek training. Via muzieklessen zijn er veel kansen om het evangelie te delen met Burmese jongeren. Degenen die tot geloof zijn gekomen kunnen getraind worden om effectieve aanbiddingsleiders en muzikanten te worden die het land zullen veranderen. Een kleine studio zou ook fondsen kunnen genereren. Er is een tekort aan (goede) instrumenten en muziekleraren.

b. Onderwijs. Er zijn zeer beperkte mogelijkheden om goed onderwijs te krijgen in Myanmar, buiten de grote steden Yangon en Mandalay. Veel families hebben geen geld om hun kinderen daarheen te sturen. Anderengaan illegaal naar India.

c. Verhuur kamers. In Taungoo is een hogeschool, waardoor veel studenten uit de regio kamers huren in de stad. Vaak ontstaan problemen met alcohol, drugs etc. Het zou mooi zijn om kamers te kunnen verhuren aan studenten onder bepaalde voorwaarden, die hen helpen om een beter leven te leven. Veel ouders zijn op zoek naar dergelijke kamers voor hun kinderen. Het is tegelijkertijd een mogelijkheid om te laten zien wie Jezus is.

4. Bethel House of Prayer (BHOP) – ‘Bethelah Su Taung Saung’. Een plaats van gebed voor Myanmar, alsook voor training, genezing (lichamelijk en geestelijk) en counselling voor degenen die psychologische hulp nodig hebben.

Op dit moment is begonnen met wekelijkse gebedstijden in huizen en in het bos, waar 20-30 mensen aan meedoen. Ook is er een tweewekelijkse gebedsmorgen met voorgangers van met name Karen gemeenten, die samen willen werken om dit gebedshuis te realiseren. Ze zijn op zoek naar een veilige plaats om een gebedshuis te bouwen.

5. Kinderwerk. Onderwijs aan kinderen geven via een kleuterschool, Mogelijk een kindertehuis voor wezen en arme kinderen. Het is ook een geweldige manier om ouders te bereiken. Sinds de zomer van 2010 wordt voor 34kinderen uit een arme wijk schoolgeld, wat eten en eenvoudige kleding betaald. Sinds 2012 wordt er ook voor 15 Shan weeskinderen gezorgd waar niemand voor kon zorgen.

IMG_0017-m4.jpg
IMG_1236-1-m5.jpg
IMG_0383-m6.jpg

Noden en mogelijkheden

 • Maandelijkse ondersteuning voor 60 kinderen om naar school te gaan en voor programma’s (€250).
 • Maandelijkse ondersteuning van 15 Shan weeskinderen die zij opgenomen hebben in hun midden.
 • Maandelijkse ondersteuning voor gemeentestichters en hun gezin (€90/gezin of €45 alleenstaande).
 • Het starten van een training voor gemeentestichters – kosten onbekend.
 • Fietsen voor gemeentestichters en gemeenteleden die David traint om naar omliggende dorpen te gaan. (€40)
 • Lichte motoren voor de gemeentestichters (€550).
 • Instrumenten om jongeren muziekles te geven en zo te kunnen evangeliseren en hen te trainen als aanbiddingsleiders. Keyboard, gitaren, evt. drums.
 • Land voor een gebedshuis/trainingscentrum en landbouw.

Al gerealiseerd:

 • Aankoop van grond en bouw van een gebouw met tien kamers voor verhuur aan studenten, waarmee de kosten terugverdiend zouden worden (zelfvoorzienend project). Nadat de regering studentenhuisvesting dichtbij de school gebouwd had wordt dit nu gebruikt voor onderdak voor 15 weeskinderen, jongerenprogramma's, bijscholing, Engelse taalles, kinderprogramma's en bijeenkomsten voor gemeentestichters. 
 • Een tweedehands laptop en camera voor David voor administratie en communicatie
 • Een fiets voor David – later vervangen door een kleine motor
 • Aflossing van een lening met woekerrente die het hele gezin ten gronde dreigde te richten.
 • Sinds 2010 kunnen >75 kinderen naar school.