Pelgrim voor Jezus

IMG_20190207_141414508_HDR.jpg

 Pelgrims voor Jezus zetten zich in voor ieder mens die bemoediging, genezing, heling en bevrijding nodig heeft, daar waar de Heilige Geest ons leidt wereldwijd. Het doel is om de relatie tussen God en mens te herstellen in Jezus`naam.

Missie: wat doet Pelgrim voor Jezus?

 • Relatie van de mensen met Jezus herstellen en verdiepen door middel van training en coaching, lofprijs en aanbidding.

 • Mensen trainen in het lezen van Gods Woord, het leven naar Gods Woord, inbrengen van gebed en lofprijs in de levens van mensen en begeleiden van gebed voor innerlijke genezing.

 • Mensen trainen en coachen om door gebed, lofprijs en aanbidding in hechte gemeenschap met God te brengen, de relatie met God te herstellen zodat men kan gaan wandelen in de bestemming die God voor hen heeft.

Het doel van Pelgrim voor Jezus is:

De relatie tussen God en mens herstellen door middel van lofprijs en aanbidding, het lezen en proclameren van Gods Woord.

Dit doen we door naar plaatsen te gaan waar de Heilige Geest ons leidt, de verlorenen te zoeken in landen waar Gods Woord weinig is en de mensen weinig kennis van Gods Woord hebben. Hieronder vallen kerken en gemeentes in gesloten landen maar ook  gaan naar plekken waar veel mensen komen en zoeken naar God, zoals pelgrimsroutes en reizigerscommunities.

Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, we moeten deze tempel bewaken en koesteren. Het is de tempel waar God woont en waar God door heen wil spreken. We willen mensen gaan trainen en coachen hoe we ons lichaam onder de kracht van de Heilige Geest kunnen brengen en vanuit deze kracht van de Heilige Geest kunnen leven. 

Wie zijn wij?

Mahinder en Marijke, pas getrouwd in Suriname, Mahinder is een Surinaamse Hindoestaanse man (dit wil zeggen dat zijn voorouders door de Nederlanders naar Suriname zijn gebracht om op de rijstvelden te werken vanuit India), Marijke Nederlandse. We hebben elkaar ontmoet tijdens zendingswerk in kinderhuis de Open Poort in Nickerie. Samen weten we dat God ons roept om zijn afgedwaalde of verloren volk te zoeken en terug te brengen in de relatie met Jezus door middel van lofprijs, aanbidding, gebed, training en coaching van het leven vanuit Gods Woord. 

IMG_20190122_133100899.jpg

Wilt u investeren in dit project? Maak u gift over naar:

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR130 Pelgrim voor Jezus
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

From Heart to Heart

Individuen evenals kerken bekrachtigen, ondersteunen en toerusten zodat zij volledig in hun bestemming zullen wandelen, landen getransformeerd worden en de verlorenen de weg naar de Vader terugvinden. 

DE MISSIE - WAT DOET FROM HEART TO HEART?

 • Bekendmaken van Gods hart en zijn visie; over individuen, kerken en landen.

  Bijvoorbeeld door het delen van profetische woorden in kerken, aan leiders, gebedsgroepen, individuen, of via social media; tijdens het bidden voor of profeteren over mensen; en tijdens het geven van onderwijs of trainingen.

 • Inspireren en aanmoedigen tot een levensstijl van aanbidding waarbij een persoonlijke, intieme relatie met God onmisbaar is.

  Eerder bijvoorbeeld door werkzaamheden bij het Huis van Gebed Groningen en de Sportcommunity FaceOff. Individuele gesprekken met mensen. Het geven van onderwijs hierover. Maar ook door het voor te leven.

 • Bekrachtigen, toerusten van en raad geven aan christenen.

  Bijvoorbeeld eerder gedaan d.m.v. trainingsdagen over Treasure Hunting; onderwijs aan kinderen over leven met Jezus en (bekrachtiging van) de Heilige Geest; onderwijs aan kleine groepen mensen; (gebeds)ministry bij kerken, conferenties en overige activiteiten. Maar ook veel in één op één contacten.

 • Initiatieven vanuit verschillende kerken ondersteunen die een zelfde visie voor ogen hebben; d.m.v. gebed, het delen van inzichten en praktische hulp.

  Zoals gebedsbijeenkomsten, evangelisatie initiatieven, trainingen, cursussen, conferenties, (Bijbel)scholen, en projectweken.

 • Het ondersteunen van leiders d.m.v. gebed, het geven van raad en het delen van profetische indrukken en inzichten.

  Zoals eerder bij het Huis van Gebed; en op dit moment in de thuisgemeente waaraan 'From Heart to Heart' verbonden is.

DE VISIE

From Heart to Heart is een initiatief om zowel individuen als kerken te bekrachtigen, ondersteunen en toe te rusten zodat zij volledig in hun bestemming gaan wandelen. Met als focus dat landen getransformeerd zullen worden en de verlorenen de weg naar de Vader terugvinden.

Van hart tot hart staat voor een intieme relatie met God waarbij zowel Hij als jij weet wat er in jullie harten leeft. Het staat ook voor de relatie tussen christenen onderling, dat we leven vanuit een cultuur van eer waarin we elkaar liefhebben, opbouwen en aanvuren. En het staat voor hoe we aan ongelovigen het hart van de Vader bekend mogen maken door hoe wij vanuit onze hartrelatie met Hem leven en hen liefhebben.

Het verlangen hierin is dat elk persoon de vrijheid, herstel, bekrachtiging en toerusting mag ontvangen om op zijn/haar plek het Koninkrijk van God te kunnen brengen. Zodat vanuit elke laag van de samenleving, elk beroep of functie, ons land getransformeerd gaat worden tot wat God met haar voor ogen had. Om dit te bereiken is het nodig dat niet alleen individuen in hun bestemming komen maar ook de Kerk als geheel. Daarom is ook dit deel van de visie. Dat wanneer elk individu in zijn/haar bestemming wandelt ook de onderlinge eenheid en liefde wordt hersteld, we eenparig zullen bidden en we met elkaar zullen samenwerken. Zodat de wereld zal erkennen dat God Jezus heeft gezonden en Hij net zoveel van ons houdt als van hem.

Het doel van From Heart to Heart is:

 1. Hart tot Hart relaties

  Dat elke christen een hart tot hart relatie met God gaat hebben. Zij leren om vanuit Gods ogen (en hart) naar mensen, situaties en landen te gaan kijken. De eenheid in kerken en tussen kerken wordt hersteld. En ongelovigen door ons heen kunnen gaan zien wie God werkelijk is.

 2. Dat iedereen zijn/haar plek inneemt

  Dat christenen toegerust zullen worden om volledig in hun bestemming te kunnen gaan wandelen. Zodat ieder zijn plek inneemt zowel in de Kerk als daarbuiten. Waarbij geleerd wordt dat een levensstijl van aanbidding en een persoonlijke, intieme relatie met God onmisbaar zijn. 

 3. Transformatie

  Transformatie van individuen, kerken, steden en landen zodat zij zullen zijn zoals God voor ogen had. En we met elkaar Gods plan kunnen vervullen.

 4. Verlorenen thuiskomen
  Dat mensen terug worden geleid naar het hart van God. Daarin is het verlangen dat alle mensen het hart van God leren kennen, zodat zij zien Wie Hij werkelijk is. Waarbij we hen de weg wijzen terug naar Hem. En dat ook de Kerk voor hen een thuis zal zijn waar ze liefde, herstel, toerusting en bekrachtiging mogen ontvangen zodat ook zij in hun bestemming gaan wandelen.

INITIATIEFNEMER

From Heart to Heart is een initiatief van Amanda Haasnoot. Zij heeft passie om het hart en de visie van God bekend te maken over mensen, situaties, kerken, steden en landen. Zodat we met elkaar de liefde van God zullen kennen en er herstel en transformatie plaats zal vinden doordat we gevuld worden met Zijn volheid. Om goed toegerust volledig in onze bestemming te kunnen wandelen en er velen het hart van de Vader gaan kennen en aanbidden.

IMG_20190611_191707.jpg

ONDERSTEUNEN PROJECT: FROM HEART TO HEART

Wil je investeren in dit project? Dit kan door je gift over te maken naar:

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR117 From Heart to Heart
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

Of door op de donatiebutton te klikken bij FR117 From Heart to Heart.

Wil je de nieuwsbrief ontvangen mail dan naar:  H2H . Amanda @ gmail . com