Klaar voor de storm

sandstorm.jpg

Een paar weken geleden zat ik (Johan) in stilte in de morgen te wachten op de Heer, zoals ik sinds het afgelopen jaar dagelijks probeer te doen. Plotseling kwam er een heel duidelijke indruk en bijbehorend beeld in mijn hart, die toen ik het begon op te schrijven uit mij stroomde in de volgende zinnen:

“Johan, het duister is werkelijk aan het toenemen en het staat hoog op Mijn agenda om Mijn mensen er klaar voor te maken. De enige manier is door hen mét Mijn Liefde naar binnen te trekken ín Mijn Liefde. Ze moeten zo vertrouwd met Mij zijn, zo verzekerd van Mijn liefde, dat wanneer die donkere wolken die je aan de horizon als een zandstorm in de Sahara eraan ziet komen over hen heen rollen met vieze, vuile, dikke duisternis ze geen angst meer hebben. Dat ze wanneer die dag komt in hun hart geen enkele aanklacht tegen Mij en mijn goedheid meer hebben. Dus onderwijs hen, deel een voor een met hen over Liefde, ware Liefde, Mijn Liefde en hoe ze mij diep, intiem lief kunnen hebben en met Mij verbonden kunnen zijn. Dat is de beste voorbereiding. Vertel hen over Mijn plannen om deze aarde klaar te maken voor Mij en Mijn Koninkrijk, zodat ze zullen begrijpen wat er gebeurt.”

De eenvoud en wijsheid van wat Hij zei trof mij. De beste voorbereiding op duisternis is eenvoudigweg geworteld te zijn in Zijn Liefde en Hem je hart te laten reinigen van alles wat je nog in de weg zit. Angst, leugens, onvruchtbare gewoontes.


Bereid de weg van de Heer

Sinds dit najaar ervaren we dat God ons hart opnieuw wakker maakt met het besef dat Hij werkelijk zijn Kerk en deze aarde aan het voorbereiden is voor zijn komst, en dat het belangrijk is dat wij leren wat ons deel daarin is. Een groot deel van zijn Woord spreekt over die korte, intense periode in de geschiedenis van de aarde zoals wij die kennen, als de geboorteweeën die voorafgaan aan de geboorte van de nieuwe hemel en nieuwe aarde waar Hij met ons wonen zal. Dat is geen abstract iets. Dat is toekomstige geschiedenis die wij of onze kinderen mogelijk zelfs mee zullen maken!
 
Zo hebben we aan het begin van dit nieuwe jaar een vernieuwde toewijding om net als Johannes de Doper de harten van mensen voor te bereiden voor de Heer, waar Hij ons ook maar zendt. Dat wie Hem niet kent Hem zal leren kennen, en wie Hem al kent als een discipel leert om te wandelen in wat Hij ons heeft geleerd – heilig, puur, vol autoriteit, onbevreesd voor ziekte, dood en de machten van de duisternis. Want in de tijd die komen gaat zal het duister duisterder worden, maar het Licht ook nog feller licht worden!


Geworteld en gegrond in Liefde, vrij van angst en aanklachten
Wij zien in elk land en continent waar we dienen dat de Geest spreekt tot zijn Gemeente en honger geeft in het hart van gelovigen om Hem meer te leren kennen, om te wandelen in zijn kracht, om zieken te genezen, om verlorenen te redden. Tegelijk zien we ook een beweging in de Kerk van mensen die zo vol zijn van de wereld om hen heen dat ze geen honger naar God hebben en het niet eens door hebben dat ze groot gevaar lopen weg te vallen en hun ziel te verliezen wanneer moeilijke tijden zullen aanbreken en ze geen wortels blijken te hebben in Hem. Naarmate het vuil en duister toeneemt en over ons heenrolt als een zandstorm, zo intens dat je het zand tot in je ondergoed terugvindt en je je er niet voor af kunt sluiten, zal het steeds belangrijker worden om de juiste keuzes te maken, geleid door de Geest en in absolute liefde voor en vertrouwen in God.
 
Maar de realiteit voor velen van ons is dat er nog veel angst en aanklachten tegen zijn goedheid in ons hart leven. We zijn bang voor wat mensen van ons denken, maken ons zorgen over ons werk, onze financiën, onze gezondheid, onze toekomst, etc. Zodra we de leiding van de Heer over ons leven niet begrijpen komt naar boven wat werkelijk in ons hart is. We vergeten vaak dat dit korte leven slechts een trainingsperiode is en de omstandigheden hulpmiddelen om ons te helpen meer op Jezus te gaan lijken, die de Vader volledig vertrouwde en wist wat Hij deed. In zijn liefde geeft Hij ons tientallen kansen om onze geloofsspieren te kunnen oefenen in zijn sportschool door situaties toe te laten die ons schudden. Zo zullen we vrij zijn van angst en zorgen, vol vrede, vreugde, blijdschap en geloof, zelfs in de donkerste tijden. Zoals Jezus, een helder licht in deze wereld, gevoed door het Licht van het gezicht van de Vader waar we de hele dag onze ogen op gericht hebben.

JAZ in the USA

Johan, Alette, Zadok – JAZ - hebben in de afgelopen weken bijna 10.000 kilometer door 25 staten van de VS gereden in een auto die we van een vriend mochten gebruiken. We mochten delen over wat God aan het doen is, spreken in kerken, oude vriendschappen aanhalen, nieuwe mensen ontmoeten, en overal delen, luisteren en bemoedigen. We voelden ons gezegend door de vele huizen en harten die voor ons open gingen. Al reizend voelden we een steeds diepere liefde en enthousiasme groeien voor de prachtige, veelkleurige familie van de Heer! Iedereen die we ontmoetten was enthousiast en bemoedigd door de verhalen over hoe de Geest over de hele wereld mensen wakker maakt en verlangen geeft om dicht bij de Heer te leven en vanuit die plaats van ontmoeting zijn Koninkrijk te brengen in het invloedsgebied dat Hij hun geroepen heeft.

Conferentie en trainingsschool in Oeganda

IMG_7825.jpg

In samenwerking met het European Prayer Project en 1:11Global (gelinkt aan IHOP-KC) heeft een teamlid van Forerunner met een team een conferentie en korte school in Tororo, Oeganda geleid voor bidders, aanbiddingsleiders, zangers en muzikanten. We richtten ons eerst op zo'n 20 studenten, om iedereen echt aandacht te kunnen geven, maar zonder promotie kwamen er al 65 mensen om mee te doen!
 
We onderwezen over thema’s zoals voorbede, aanbidding, een intieme relatie met God, wat Hij wereldwijd aan het doen is, hoe je als aanbiddingsteam in eenheid kunt dienen, de Bijbel kunt zingen en bidden, etc. In de morgens waren er ook trainingen voor aanbiddingsteams, en ‘s middags was er les voor zang, gitaar, piano en drum.
 
De impact was groot. Het gebedshuis en de zendingsbasis van Send56 groeide van één naar vijf aanbiddingsteams in die week, en de gebedsuren in het gebedshuis zijn sindsdien verdubbeld. Na jaren pionieren in deze plaats is er nu een tijd van zichtbare groei!

(voor leuke video's: worshipteam | zondagse worship)

Door de week heen kwamen ook zes (moslim) jongeren naar binnen die hun leven aan Jezus wilden geven! Enkele dagen later vonden we hen al op de straat in de moslim wijk met hun Johannes evangelie, waar ze moedig deelden over het Leven dat ze hadden gevonden! Dit gebeurt op meerdere plaatsen waar gebedshuizen worden geplant: voordat de zendelingen zelfs maar beginnen met evangelisatie komen mensen zelf al naar binnen om Jezus te gaan volgen! Waar God rust is kracht, leven en hoop, en overtuiging van zonde en de noodzaak om Hem te volgen!

Deze reis was niet alleen een zegen voor degenen die we mochten dienen, maar zorgde ook voor een vernieuwing van de roeping die we al jaren hebben: ga heen, onderwijs de volken, onderwijs hen te wandelen in wat Jezus ons leert. Bereid de weg van de Koning die eraan komt!

ONE Conference 2017

ONE 2017: THE ETERNAL STORY

At the One conference 2017 we will learn about History through Gods eyes, see the big picture and discover His timeline. We will find out what role He destined us to play in this story of all stories. We will bow down to the Bridegroom King, worship the Lamb that is a Lion, and intercede for His reign of justice and love to break through. 

NE Conference is the place to be equipped, refreshed and to connect with each other. It’s also an opportunity for all who are searching for their place in Gods story to discover their unique destiny. Over 12 hours a day of worship and prayer will be led by various worship teams from IHOP-KC and Crescendo.

circles.jpg

Laura Hackett, Jonas Park and a team of worshipers from IHOP will join us. We will also have Wes Hall and Murray and Deborah Hiebert sharing from their years of experience and revelation.

During the conference there will be Healing Rooms and Prophecy Rooms available to sign up for a personal time of focused prayer for healing or prophecy.  Our trained staff who love to listen to Gods heart for you and speak out life over you will take time to help you grow in your identity and destiny!

More information on oneconference.nl

Johan wordt directeur

Per 1 juli is Johan directeur geworden van Forerunner om zich meer in te zetten voor het groeiende werk. Op 30 juli heeft zijn Masterstudie in Global Business and Sustainability Management succesvol afgerond, en de dag erna is hij bij Forerunner in dienst getreden als directeur.

Deze optie speelde al wat langer, en nu was het tijd om het om te zetten in actie. Het geeft veel meer duidelijkheid en helderheid voor Johan (en Alette) om voor de stichting te werken, zodat ze niet meer apart ook fondsen voor hun eigen levensonderhoud hoeven te werven.

Voor de duidelijkheid, het salaris van Johan is gebaseerd op de giften die we hiervoor ontvangen, onder andere van de huidige groep supporters van Johan en Alette. Zij blijven dus in principe nog van giften leven en zijn verantwoordelijk voor de fondswerving voor Johan zijn salaris, zodat deze stap niet ten nadele van de lopende projecten zal zijn.

We zijn erg enthousiast dat Johan zich nu toe kan wijden om de doorgaande groei van Forerunner verder te ondersteunen, samen met het hele team.

Mocht je Johan en Alette willen ondersteunen dan kun je giften overmaken met vermelding van FR501 als projectnummer. 

Forerunner 5 jaar!

18 mei 2011. Een kopje koffie bij de notaris en wat handtekeningen, en 15 minuten later was stichting Forerunner officieel opgericht. Twee jaar eerder gaf God Johan de naam en visie hiervoor, maar het leek niet nodig te zijn. In 2011 zorgde een serie ontwikkelingen voor gebedszendelingen in en buiten Nederland ervoor dat we met vrienden van verschillende stichtingen om de tafel gingen zitten om te zien of alles in één bestaande stichting onder te brengen zou zijn. Het leek beter dit niet te doen, en zo werd Forerunner opgericht. Het leek erop dat we een grote loods bouwden om de inhoud van een tuinhuisje onder te brengen. Een grote naam, een grote visie, maar slechts enkele kleine projecten. Wat wilde God hiermee?

18 mei 2016. Vandaag bestaat Forerunner 5 jaar. We zien hoe die ‘loods’ toch steeds voller begint te raken. Er bleek een enorme behoefte te zijn voor gebedszendelingen om een financiële thuisbasis voor hun werk te hebben. Ondertussen werken we samen met meer dan dertig zendelingen en organisaties in vier continenten en zijn we sindsdien in meer dan 20 landen geweest om gebedsinitiatieven, zendelingen en ontwikkelingswerk te ondersteunen.  Dat hadden we vijf jaar geleden niet gedacht!

Wanneer we terugkijken zien we dat het vaak niet ging zoals wij God vertelden dat het het beste zou zijn. Er waren veel uitdagingen, zoeken naar bestuursleden en vrijwilligers, krappe budgetten, stappen in geloof zonder dat de financiën er waren. Maar al gaande leerden we meer en meer dat zijn beloften en opdrachten de we ontvangen in geloof net zo zeker zijn als geld op de rekening, en dat de financiën altijd volgen wanneer we in geloof Hem achterna gaan. Zolang we zijn Koninkrijk en recht zoeken voorziet Hij in al het andere!

We zijn heel benieuwd wat zijn plannen zijn voor de komende jaren. We verlangen met Hem naar zijn terugkomst, en willen doen wat we kunnen om als zijn vrienden te helpen anderen voor te bereiden voor zijn komst. Het is geweldig geweest om met jullie op te trekken, en we hopen nog op veel jaren samen, voor de Koning!

En nu dan feest… Maar dat wordt iets later. Johan is bijna klaar met zijn studie, vervolgens nog enkele reizen, en dan hopen we in het najaar alles tegelijk te vieren en jullie weer de kans te geven om elkaar te ontmoeten en de verhalen te horen. Je hoort er nog meer van!

Voortgang in Taungoo, Myanmar

Voortgang in Taungoo, Myanmar

Myanmar begint steeds meer open te gaan! In de afgelopen jaren is er meer ruimte gekomen om het evangelie te delen. Vorige maand hield TRIN uit Nederland een evangelisatie en muziek festival in Taungoo. David Lawma en een netwerk van lokale leiders hielp mee om dit te organiseren. Velen hebben aangegeven Jezus te willen volgen

Bedden voor de kinderen in Orissa

Bedden voor de kinderen in Orissa

We hebben de 30 kinderen van New Grace Home steeds meer op ons hart.  Deze week hebben de Jena’s matrassen, kussens en beddengoed kunnen kopen voor hen vanwege een extra gift. Ze waren zo geweldig blij, zoals je op de foto’s ook wel kunt zien...

70% grond aangekocht in Chintoop!

70% grond aangekocht in Chintoop!

In de afgelopen jaren schreven we over hoe Sagar en Manoharam en zijn vrouw Ruth in Chintoop en omliggende dorpen aan het werk zijn in Andhra Pradesh, India. Er waren fondsen geworven om een stukje land achter de kleine kerk te kopen, met de hoop om daar een gebedshuis leefgemeenschap te starten waar wezen en weduwen van de straat een thuis kunnen vinden.