Forerunner avonden 2013

Tijdens de eerste vergadering van 2013 hebben we God gezocht voor Zijn leiding, maar ook vooruit gekeken. Sinds het ontstaan van Forerunner in 2009 is er een vaste groep ontstaan van mensen die de projecten ondersteunen. Velen van hen ondersteunen al jaren het werk van Johan, anderen zijn er nieuwe bijgekomen. Een gedeelte van deze groep ontmoetten wij op de Forerunner avonden, wat we als waardevol hebben ervaren.

We willen niet alleen blijven investeren in de huidige supporters die we onder andere op de Forerunner avonden ontmoeten, maar ook investeren om de groep supporters te vergroten. De komende maanden willen we de tijd nemen om na te denken hoe we daaraan gaan werken. Om die reden zullen we de aangekondigde Forerunner avonden in maart niet organiseren, in afwachting van het plan dat we voor het komende jaar gaan ontwikkelen.

Bij het nadenken over een soort van ‘marketingplan’ om de supportersgroep te vergroten zijn we tegelijkertijd bezig om onze missie en visie voor ogen te blijven houden. De naam Forerunner (voorloper, wegbereider) zegt het al; we willen voorlopers zijn van Jezus om mensen voor te bereiden op Zijn komst. We willen graag dienen op plaatsen en in situaties waar nog niet zoveel hulp is, waar gepionierd wordt. We willen gaan wanneer Gods leiding ervaren wordt in plaats van blijven wachten tot iets veilig en zeker is. We willen de weg vrijmaken voor anderen om na ons te komen en het werk te versterken of over te nemen en uit te breiden. In de praktijk houdt dit in dat we investeren in projecten waarin mensen als Forerunners actief zijn, dus anderen tot Jezus brengen en de weg hierin voorbereiden.