70% grond aangekocht in Chintoop!

70% grond aangekocht in Chintoop!

In de afgelopen jaren schreven we over hoe Sagar en Manoharam en zijn vrouw Ruth in Chintoop en omliggende dorpen aan het werk zijn in Andhra Pradesh, India. Er waren fondsen geworven om een stukje land achter de kleine kerk te kopen, met de hoop om daar een gebedshuis leefgemeenschap te starten waar wezen en weduwen van de straat een thuis kunnen vinden.

Forerunner avonden 2013

Tijdens de eerste vergadering van 2013 hebben we God gezocht voor Zijn leiding, maar ook vooruit gekeken. Sinds het ontstaan van Forerunner in 2009 is er een vaste groep ontstaan van mensen die de projecten ondersteunen. Velen van hen ondersteunen al jaren het werk van Johan, anderen zijn er nieuwe bijgekomen. Een gedeelte van deze groep ontmoetten wij op de Forerunner avonden, wat we als waardevol hebben ervaren.

We willen niet alleen blijven investeren in de huidige supporters die we onder andere op de Forerunner avonden ontmoeten, maar ook investeren om de groep supporters te vergroten. De komende maanden willen we de tijd nemen om na te denken hoe we daaraan gaan werken. Om die reden zullen we de aangekondigde Forerunner avonden in maart niet organiseren, in afwachting van het plan dat we voor het komende jaar gaan ontwikkelen.

Bij het nadenken over een soort van ‘marketingplan’ om de supportersgroep te vergroten zijn we tegelijkertijd bezig om onze missie en visie voor ogen te blijven houden. De naam Forerunner (voorloper, wegbereider) zegt het al; we willen voorlopers zijn van Jezus om mensen voor te bereiden op Zijn komst. We willen graag dienen op plaatsen en in situaties waar nog niet zoveel hulp is, waar gepionierd wordt. We willen gaan wanneer Gods leiding ervaren wordt in plaats van blijven wachten tot iets veilig en zeker is. We willen de weg vrijmaken voor anderen om na ons te komen en het werk te versterken of over te nemen en uit te breiden. In de praktijk houdt dit in dat we investeren in projecten waarin mensen als Forerunners actief zijn, dus anderen tot Jezus brengen en de weg hierin voorbereiden.

Gebouw voor boarding project bijna af!

In mei en juni hebben David Lawma en veel gemeenteleden hard gewerkt om met de aannemer het gebouw voor verhuur aan studenten in Taungoo zoveel mogelijk af te krijgen. Ze konden het fundament, de constructie, het dak en de muren af krijgen, maar door gebrek aan de laatste 10% van het benodigde budget bleef het werk vervolgens twee maanden liggen.

 

 

 

 

 

In die periode arriveerden de studenten voor het nieuwe schooljaar. We vonden het jammer dat we deze lichting 'misliepen', maar wisten dat Gods timing altijd beter is. Eind september besloot een echtpaar om een tweede investering in het project te doen, waarmee we hopen alles af te kunnen krijgen. Er wordt nu hard gewerkt aan vloeren leggen, deuren en ramen installeren, bedden maken en de electriciteit aanleggen. We hopen de komende maand klaar te zijn om kamers te gaan verhuren voor studenten en mogelijk Engelse les in een aantal andere kamers te gaan geven. 

 

 

 

 

 

We zijn erg benieuwd hoe dit project verder verloopt. De bedoeling is dat de verhuur van het gebouw de investering voor de aankoop van zowel de grond als de bouw van het gebouw terugbetaald. Het grootste deel van de grond is nog vrij na het bouwen van het gebouw en kan direct al gebruikt worden voor training en toerusting en allerlei andere (toekomstige) activiteiten. Het gebouw dat nu verhuurd wordt kan in de toekomst daar ook voor ingezet worden. We hopen dat goede relaties ontstaan met de studenten, zodat ze tijdens hun studie Jezus leren kennen en kunnen groeien in het volgen van Hem door te leven in deze gemeenschap.

Eerste gebouw Bethel House of Prayer is af

In april schreven we over David Lawma en andere christenen in Taungoo die met elkaar op een stuk grond van zijn oma een gebedshuis wilden bouwen. Met elkaar hebben ze geld ingezameld en een eenvoudig gebouw kunnen bouwen waarin ongeveer twintig mensen samen kunnen komen. 

Ondertussen hebben ze daar al veel bijeenkomsten gehad, ook onder andere voor leiders van allerlei gemeenten uit de regio. Ze zijn nu aan het bidden voor meer fondsen om kleine hutten te bouwen waar 2-3 mensen een aantal dagen kunnen verblijven en met elkaar kunnen bidden en vasten.


Bouwprojecten Myanmar

Zoals eerder genoemd, er is een groot geldbedrag beschikbaar gekomen om land te kopen en een gebouw te bouwen voor een zelfvoorzienend project in Taungoo, Myanmar. Het overige deel van de grond kan in de toekomst gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Hiernaast is het opzetten van het Bethel House of Prayer (BHOP) in Taungoo, Myanmar ook vergevorderd. Lees hier meer over de details en ontwikkelingen van deze beide bouwprojecten.

Het hoofdgebouw dat gebouwd gaat worden zal verschillende doeleinden hebben. Het zal fungeren als gebouw waar de gemeente samenkomt, en waar bidstonden en (leiderschaps)trainingen plaatsvinden. Ook zal het de plek worden voor het huidige kinderwerk.

Het eerste gebouw dat gebouwd gaat worden verdient zichzelf en het gekochte land terug door het verhuren van kamers aan studenten die in de stad studeren. Er is grote vraag naar veilige plekken voor studenten om te verblijven ten tijde van hun studietijd. Na het afbetalen van het gebouw en de grond zal dit een belangrijke vorm van inkomen zijn voor het ondersteunen van de sponsorkinderen en het werk dat David en de vrijwilligers om hem heen doen.

Momenteel zijn we op zoek naar een geschikt stuk land en een goede aannemer. Er zijn heel veel praktische zaken waarover we moeten beslissen en die in werking moeten worden gezet. Graag jullie gebed hiervoor.

De ontwikkelingen wat betreft het BHOP zijn vergevorderd. David's enthousiasme heeft andere christenen aangestoken. Met elkaar hebben ze een stuk grond dat iemand ter beschikking heeft gesteld vrijgemaakt voor de bouw. Ze zamelen ze nu geld in om een paar kleine gebouwtjes op een stuk land op een veilige plek buiten de stad te bouwen waar mensen kunnen komen om te bidden. Het is gaaf om de vlotte veranderingen te mogen zien door middel van het (e-mail)contact dat er is, en de foto’s die we ontvangen. Zie de volgende foto’s met daarop het stukje land en de betrokkenen die daar om een zegen vragen voor het land. Zie ook de ontwikkelingen wat betreft de opbouw.

Verdere verbeteringen in Orissa

In de afgelopen periode is de bouw van de badkamers voor de kinderen en staf in Orissa bijna afgerond. De WC's, bedrading en leidingen zijn geplaatst en de muren gestuct. Wat rest is de laatste afwerking en het verven. 

 

Er was zelfs genoeg geld om de lang verwachte watertank te kopen. Deze komt op het dak van de badkamers te staan. Eén keer per dag wordt hij gevuld en dan is er genoeg water beschikbaar voor al het sanitair. 

Ook hebben de Jena's een gasfornuis met twee grote branders kunnen kopen. Nu is de uitdaging nog om de benodigde gasflessen te bemachtigen, aangezien er beperkingen zijn opgelegd hoeveel flessen een huishouden mag gebruiken. Hopelijk kan er snel worden aangetoond dat dit voor het kindertehuis is bedoeld.