Serving the City

FR142 Serving the City.jpg

Serving the city

Onder de naam Serving the City werken Tobias en Rozemarijn Prins met hun dochtertje Nova bij Jeugd met een Opdracht om een verschil te maken in Amsterdam. 

Hun verlangen is om Amsterdam te zien veranderen, een warm thuis te bieden waar mensen zich welkom en geaccepteerd voelen, de JMEO basis te dienen en de mensen in Amsterdam in aanraking te brengen met Jezus.

Hun toekomstdroom is om een evangelisatie cafe te openen in de red light district van Amsterdam, waar mensen zich thuis kunnen voelen en kunnen praten over Jezus.

Tobias is momenteel werkaam in de keuken en gaat teams begeleiden die op outreach (korte zendingsreis van JMEO) in de stad zijn, ze in contact brengen met ministries die gaande zijn in de stad. Rozemarijn werkt mee met de gateway team, wat zich richt op alle facilitaire voorzieningen van de JMEO basis en zorgt voor Nova.

Na 6 jaar in de stad Amsterdam te hebben gewoond, sprak God tot hen om een DTS (bijbelschool van Jeugd met een opdracht) in Herrnhut, Duitsland, te gaan doen. Tijdens deze bijbelschool sprak God opnieuw om terug te keren naar Amsterdam, en er echt een verschil te maken. Sinds mei 2018 zijn ze werkzaam bij Jeugd met een opdracht Amsterdam. 

Wil je meer weten of hun nieuwsbrief ontvangen, neem gerust contact op:

tobyundrose (a) gmail.com


Temple Life

Worshipteam 2 Encounter DTS c.jpg

Raising prayer and worship for encountering God’s transforming presence

De missie - Wat doet Temple Life?

  • Aanbidding & gebed praktiseren en organiseren

  • Trainen & coachen in een levensstijl van (intiem) gebed & vreugdevolle aanbidding

  • Huizen van gebed en (bedrijfs)gebedsinitiatieven pionieren

  • Trainen & coachen op het gebied van innerlijke genezing en een gezonde levensstijl

  • Inspireren en bekrachtigen van gebed voor transformatie van levens en samenlevingen

De visie

Temple Life Project is een initiatief van Bertine Martens. Zij heeft passie voor diepe gebedsintimiteit en een gezond transformerend leven. Temple Life organiseert, traint of ondersteunt initiatieven die leiden tot diepere gebedsintimiteit, een leven vol gebed & aanbidding en een gezonde transformerende levensstijl in de kracht van de Heilige Geest. 

Ons lichaam als tempel
We zijn een tempel van de Heilige Geest – een woonplaats van God. Deze tempel verdient de uiterste zorg, zodat Gods rivier ten volle door het altaar van ons hart kan stromen om leven en genezing brengen in de wereld om ons heen. Om te kunnen wandelen in je roeping is het nodig dat mensen innerlijke genezing ontvangen en goed zorgen voor hun lichaam om gezond te blijven, zodat God alles door hen heen kan doen wat Hij wil, ook voor de lange termijn. 

Het doel van Temple Life is drieledig:

  1. Allereerst dat God de aanbidding krijgt die Hem toekomt en de kerk een biddende kerk wordt die steeds meer aanbidding en gebed laat opgaan tot dit 24/7 doorgaat. 

  2. Mensen trainen in gebed voor innerlijke genezing en het begeleiden van gebed voor genezing van harten.

  3. Mensen trainen en coachen om in hechte gemeenschap met en de kracht van de Heilige Geest in de bestemming te wandelen die God voor ze heeft en Gods transformerende kracht door hun te laten werken. 

(Aan)biddende kerk – 24/7 gebed en aanbidding
Temple Life helpt de kerk een krachtige (aan)biddende kerk te zijn die haar plek in voorbede en proclamaties in de samenleving inneemt en Jezus de aanbidding geeft die Hij waard is. Hieronder vallen gebedshuizen, gemeentes, maar ook bedrijven met een gebedsruimte of visie voor een huis van gebed. 

Genezing van harten

Ook traint, coacht en begeleidt Temple Life mensen in innerlijke genezing en een gezonde levensstijl. Dit is om te wandelen in de roeping die God geeft. Wij kunnen overvloedig in de kracht van God wandelen als we in lichaam, ziel en geest een en heel zijn. Door zonde ontstaan beschadigingen die opgeruimd moeten worden. Innerlijke genezing speelt hierin een grote rol. Als we wat Jezus aan het kruis heeft gedaan ontvangen in ons leven, worden we gezond van binnen. Dan kan het niet anders dan dat onze wandel samen met Hem transformatie teweegbrengt. Maar dit begint bij gebedsintimiteit – een diep leven in God.

Beïnvloeden van de wereld

Temple Life gelooft dat een leven dat transformatie teweeg brengt begint in het hart. Het hart van de Vader, het hart van aanbidding, het hart van diepe gebedsintimiteit en eenheid met Jezus. De rivier van leven, genezing en transformatie kan door je heen stromen. Om de natiën te discipelen en Jezus de eer te geven die Hem toekomt door je omgeving te beïnvloeden en te transformeren.

Ondersteunen project: Temple Life

Wil je investeren in dit project en deel uit maken van wat God wereldwijd aan het doen is? Dit kan door je gift over te maken naar:

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR126 Temple Life
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

Of door op de donatiebutton te klikken bij FR126 Temple Life.

Voor meer informatie ga naar www.templelife.nl of email bertinemartens @ gmail.com voor de nieuwsbrief.

Korinthe Ministries

Doe het werk van een evangelist

Korinthe Ministries houdt zich bezig met evangelisatie en discipelschap. Dit is niet gebonden aan een bepaalde plaats. Frans Bakker, de oprichter, is de afgelopen jaren o.a. in Zweden, Griekenland en Frankrijk geweest voor diverse activiteiten voor Gods Koninkrijk. In Nederland is hij als evangelist vooral actief in Arnhem, Velp, Nijmegen, Amsterdam en zijn geboorteplaats Leeuwarden. Op 27 november 2018 studeerde Frans af aan de Christelijke Hogeschool te Ede in de opleiding theologie.

Korinthe Ministeries heeft een hart voor de zwakkeren en de verlorenen en ziet graag mensen vrij gezet worden, tot leven gewekt te worden en opbloeien. Dit is het hart van Jezus, en alle eer en glorie komt Hem toe! 

En Hij zei tegen hen:  'Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en  vergeving van zonden gepredikt worden,  te beginnen bij Jeruzalem'.
                                                                    Lukas 10: 46-47
Frans zegt zelf:
“Atheïstisch opgevoed in Friesland bad ik op mijn 25e levensjaar naar God omdat ik zelfmoord wilde plegen, dit was mijn eerste gebed ooit. God redde mij en 5 jaar later kwam ik erachter dat de opstanding van Jezus Christus daadwerkelijk is gebeurd en gaf ik mijn leven aan de Heere Jezus. Nu 3,5 jaar later word ik geroepen door de Heer om het werk van een evangelist te doen in het binnen- en buitenland en volledig op Hem te vertrouwen.

Ik wist op mijn 25e al dat ik hier op aarde een bepaalde opdracht had, maar nu 8 jaar later weet ik ook wat het is: het evangelie verkondigen en Gods Koninkrijk bekendmaken aan de volken.

Hij zei tegen ze: ‘Kom, volg me, dan zal ik van jullie vissers van mensen maken.’
                                                                    Mattheus 4:19

 

Wilt u zaaien en deze bediening steunen?
Dat zou fantastisch zijn!


Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR136 Korinthe Ministries
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

European Prayer Project

Robin (Dutch) and Bianca (German) with Alia (Spain), Rouven (USA), Jolie (USA) and Noah (Dutch), served at the International House of Prayer in Kansas City (2003-2008) where they discovered the value of prayer, intimacy, and how it all fits with the Great commission and the return of Jesus. Since 2008 back in YWAM Amsterdam Robin has co-lead the Tabernacle and is now leading the European Prayer Project (EPP). The ONE conference, the Going Deeper, Crescendo and Going Together are initiatives that serve to see all the houses of prayer that emerge everywhere to be filled with Intercessory Missionaries that burn with a passion or Jesus and love to Minister to God.

EPP
Continuous prayer and worship throughout European cities.
www.PrayerProject.eu

Heart-and-Arrows

Prayer – Awakening – Missions

Onder de naam Heart-and-Arrows is Merijn Burgers bezig om uiting te geven aan de roeping van God op zijn leven. Merijn verlangt ernaar om kerken, bedrijven en individuen te helpen hun missionaire roeping te vinden, te omarmen en uit te dragen. “Merijn wil Gods hartenklop naar de natiën te brengen en zoveel mogelijk mensen uit de klauwen van satan bevrijden door Gebed - Zending - en het doen van Daden van Gerechtigheid in onbereikte missiegebieden”

Merijn gelooft in de kracht van Gebed & Aanbidding! De afgelopen jaren is hij nauw betrokken geweest bij verschillende gebedsinitiatieven in Nederland. Merijn droomt ervan om mensen te mobiliseren voor Gebed & Recht in Nederland maar ook vér daar buiten. Merijn is werkzaam voor Bijbelhuis Spakenburg waar hij pionierend bezig is met het versterken en opbouwen van een gebedscultuur in Bunschoten-Spakenburg. Daarnaast werkt hij parttime mee bij Gebedshuis Amersfoort (GA) waar hij onderdeel is van een team toegewijde (aan)bidders. Gebedshuis Amersfoort is een plek midden in Nederland, waar Gods aanwezigheid voortdurend centraal staat in aanbidding, persoonlijk gebed, intercessie, het Woord en een levensstijl van Liefde. Als gebedshuis willen wij een optimale groeiomgeving creëren voor geestelijk leven en willen we mensen meenemen in onderwijs en de praktijk van een diep leven van intimiteit met Jezus’ hart.

* Op dit moment is Merijn uitgezonden naar Azië om daar te gaan werken met weeskinderen in een kindertehuis. Voor meer informatie neem gerust contact op!

Psalm 68:5
"Father to the fatherless... God sets the lonely in families; He leads out the prisoners with singing."

Malachi 4:6
"He [God] will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers..."

Ik wil je van harte uitnodigen om betrokken te raken en samen te werken in deze gezamenlijke missie. Ik zie er naar uit om je persoonlijk te ontmoeten en verder te praten.

Bellen of een appje sturen mag natuurlijk ook altijd 😉: +31 6 31 96 20 94. Een mailtje sturen kan ook: mbc.burgers@gmail.com
Kijk ook eens op www.gebedshuisamersfoort.nl
 
Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR129 Heart-and-Arrows
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

Calling a generation

Afgelopen vijf jaar heeft dit project zich ingezet om een biddende en zingende kerk in Europa toe te rusten.  

Wereldwijd hebben kerken en organisaties steeds meer het verlangen om te bidden en te aanbidden. Te midden van hun missies voelen ze de urgentie en de roep om gebed het eerste te maken. Dat is prachtig! De Heilige Geest is de kerk aan het aanmoedigen om de plaats van gebed, het zitten aan zijn voeten prioriteit te maken. 

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom helpt European Prayer Project (EPP) door middel van training en toerusting, kerken en organisaties in de juiste richting. Door en breed scala aan verschillende trainingen worden individuen en groepen getraind in het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van bidden en aanbidden. EPP wil bestaande en beginnende gebedshuizen ondersteunen. Zodat zij (praktische) handvaten en inzichten hebben om hun gebedsinitiatieven verder vorm te geven. EPP is een afdeling Jeugd met een Opdracht Amsterdam (JmeO) die internationaal nauw samenwerkt met IHOP-KC, 1:11 Global en verschillende gebedshuizen over heel de wereld. 

Dit project wordt geleid door Esther Cozijnsen-Mout. Zij is getrouwd met Maarten en samen hebben zij drie prachtige kinderen, Danah, Manuel en Eden. 

Twee dagen in de week geeft Esther haar tijd aan het organiseren en faciliteren van deze trainingen. Dit doet zij samen met een team van partners die de visie ondersteunen en mee willen bouwen aan de gebedsbeweging in Europa.  


Wil jij mee werken en deel worden van mijn team? Ik kom graag met jou in contact. 
Stuur dan een e-mail naar:  esther @ forerunner . eu

Stichting Forerunner te Dordrecht
o.v.v. Calling a generation to prayer FR123
IBAN: NL 60INGB0005358287

Al vast veel dank!

111Global - Until every nation sings!

Danielhenrietta.jpg

Aanbiddings- en gebedsscholen

Daniel Henrietta, geboren en getogen in Harderwijk, werkt nu als full-time gebedszendeling in Kansas City, USA. Hij is afgestudeerd aan the Forerunner Music Academy van the International House of Prayer University in KC en werkt nu voor de zendingsorganisatie OneElevenGlobal. 

Met 111Global organiseert Daniel gebed en aanbiddingsscholen in verschillende landen om zangers en muzikanten te trainen God dag en nacht te loven, het Woord te zingen en in voorbede met God samen te werken om het koninkrijk met kracht te zien baanbreken overal op aarde. De naam en visie van 111Global komen uit Maleachi 1:11. 

Daniel is voordat hij naar KC vertrok vele jaren in het onderwijs in Nederland werkzaam geweest. Het is prachtig om te zien dat God niets verspilt en nu Daniels talenten en ervaring inzet om zangers en muzikanten te trainen in verschillende landen. 

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR113 111Global - Until every nation sings!
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

Re-Discovering Jesus

Re-Discovering Jesus

Elisha and Vimbai Nyandoro - the Netherlands/Zimbabwe 

We are a family from Zimbabwe working with Youth With A Mission Amsterdam. We are involved with evangelism right in the central district of the city. What persuades and motivates us, is the ignorance that so many people express when it comes to the story of JESUS. Many have no idea at all about this story and even more so what it means for them. Others have been hurt by the church and have shut their hearts to the story.

Re-Discovering Jesus is a platform on which we desire to bring back the true essence of the gospel message and reintroduce the man JESUS who is behind this amazing bible narrative. He came, lived amongst us, died and rose again to fullness of life so everyone who believes in him might also have abundance of life. 

So in the midst of all the increasing darkness and confusion out there in the world, we have a higher obligation  and greater mission to point people to the light … And JESUS is that light. 
Because JESUS loves people, we his ambassadors and representatives can but only love what he loves … People 😀💕.

As we love on them we can but only be thrilled to introduce them to the one who is able to restore to them their full human dignity and identity.

JESUS

Life4Israel

Missie

The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life and have it to the full. John 10 : 10

Wij willen het Joodse volk in Israël bereiken met het goede nieuws van Yeshua, de joodse messias, opdat zij het LEVEN ten volle mogen hebben.

Visie

Onze visie is om het LEVEN te brengen in Israël. Dit willen we op verschillende manieren doen.
Als eerste willen we LEVEN brengen door het goede nieuws van Yeshua te brengen onder het het joodse volk. Dit willen we doen door middel van het leggen van relaties en te laten zien dat Yeshua het jodendom niet vervangen heeft, een nieuwe religie begonnen is maar de wet en de profeten vervuld heeft. We willen laten zien dat Yeshua Gods ultieme uiting van liefde voor Zijn volk is en de vervulling van de belofte van vrede. Uiteindelijk willen we een groep ‘nieuwe gelovigen’ om ons heen verzamelen waarmee we samenkomsten kunnen houden en die wij vervolgens zelf weer op pad kunnen sturen om te getuigen van wat God in hun heeft gedaan.

Als tweede willen we LEVEN brengen door vrijwilligerswerk bij de Israëlische ambulancedienst(Magen David Adom) te gaan doen. Op deze manier willen we mensen in hun allergrootste nood bijstaan, zowel in tijden van oorlog als in tijden van vrede.

Als derde willen wij LEVEN brengen door jonge meiden en vrouwen te helpen in situaties van ongewenste zwangerschap. Ons doel is om hen zodanig te kunnen helpen dat zij zullen kiezen voor het leven dat zij in zich draaien. Hiervoor willen wij graag een huis oprichten waar deze vrouwen opgevangen kunnen worden en geholpen kunnen worden in het eerste jaar van hun moederschap. Daarnaast willen we moeders en gezinnen helpen en zegenen door het aanbieden van spullen die nodig zijn bij de zorg voor een kindje.

Als laatste willen we ook LEVEN brengen door bruggenbouwers te zijn tussen christenen en de (messiaans) joodse gemeenschap . We willen door middel van onderwijs en studiereizen en ontmoetingen de wederzijdse liefde voor elkaar laten groeien zodat ze samen de ene nieuwe mens gaan vormen : The one new man. Efeze 2:14-15

www.life4israel.nl

Offshore evangelisatie en gebedslogeerhuis

Op zee: verspreiding van het Woord aan zeelieden, en via schip en havens ook naar verre landen in Azië en West-Afrika. Tevens gebedsbijeenkomsten aan boord, 'Floating House of Prayer'. Aanmoediging en toerusting voor gebed, aanbidding en Bijbelstudie waar we ook zijn.

Op land: ons huis staat ter beschikking van (gebeds)zendelingen, op basis van het Bijbelse principe dat God de resources voor de wegvoorbereiding zo verdeelt, dat er binnen het Lichaam geen tekort is. Zo kunnen mensen snel een plaats innemen in het huis van gebed in Amersfoort, in het bijzonder wanneer er anders een financiële hindernis is om te dienen in deze roeping.

Tevens is er een voorraad en 'hub' van evangelisch materiaal in tientallen talen, voor bijvoorbeeld vluchtelingen en in samenwerking met verschillende kerken en zich voordoende contacten in het oogstveld.

God voorziet vaak op bijzondere manieren in partijen Bijbels, DVD's enz., maar vanuit zo'n brede uitvalsbasis zal meer mogelijk zijn met sponsoring. Denk dan aan het kunnen uitgeven van partijen boeken of de aanschaf van meerdere dure Bijbels voor een specifieke reis.

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR121 Offshore evangelisatie en gebedslogeerhuis
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

From Heart to Heart

Een kleine tien jaar geleden legde God een vraag bij me neer; 'Ben je bereid alles achter te laten?' In 2012 was het moment daar: het avontuur met God begon. Ik ben Amanda, 28 en het werk dat ik mag doen is mensen terugleiden naar het hart van de Vader. Naar een relatie met Hem waarin je van hart tot hart met elkaar communiceert.

Vanuit Katwijk waar ik ben geboren heeft God mij als eerste geleid naar Groningen. Inmiddels heb ik hier 4 jaar mogen dienen bij Sportcommunity FaceOff en Huis van Gebed Groningen. Een combinatie van zending en gebed. 

Voor de komende periode zal er het één en ander veranderen. Mijn focus zal meer komen te liggen op aanbidding en gebed; en is niet enkel meer gericht op Groningen maar op Nederland. Het verlangen van de Vader is om Nederland terug te leiden naar Zijn hart, om ons land te transformeren. Hiervoor begint Hij met een transformatie in ons, Hij maakt ons hart één met Zijn hart. Het begint op die plek van aanbidding en gebed: in Zijn nabijheid. Daar mag ik andere mensen in mee gaan nemen.

Laten we geloven, ons hier naar uitstrekken: dat God ons land wil herstellen (genezen)! 
2 Kron.7:14

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v.:        FR117 From Heart to Heart
IBAN:        NL 60 INGB 0005358287

Hut van David

Joanne.jpg

Bouwen aan een kerk die vol van Jezus is en Hem verwacht

Joanne Boiten is fulltime werkzaam als gebedszendeling in Nijmegen, in het Huis van Gebed Nijmegen. Dit initiatief heeft als doel het bemoedigen en faciliteren van gelovigen om God persoonlijk in de binnenkamer van het hart te ontmoeten in een plek van gezamenlijke, voortdurende gebed en aanbidding. De visie van het Huis van Gebed Nijmegen is: één kerk, die in eenheid Jezus aanbidt, Hem dag en nacht verwacht en werken van gerechtigheid doet.

 Sinds 2013 is Joanne fulltime bezig met voorbede en aanbidding in Nijmegen. Zij weet zich geroepen om te bouwen aan een kerk die vol is van Jezus en Hem dag en nacht verwacht. Dit doet ze door middel van gebed en aanbidding, en door onderwijs in het lichaam van Christus. Vanuit deze plek van intimiteit met God werkt ze meerdere uren per week onder ouderen en kinderen in de stad Nijmegen.

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR127 Hut van David
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

Wildebras Wijkwerk

2016-04-03 19.28.42.jpg

In Ede-Veldhuizen leven we dichtbij het Vuur... Niet alleen vanwege de autobrandjes die zich als lopend vuur verspreiden, maar ook omdat hier zoveel moslims en christenen in dezelfde buurt wonen. En in Zijn buurt verlangen wij vurig om lopende vuurtjes zoals Jezus te zijn! Fakkeldragers die Hemels bevrijdingsvuur zichtbaar maken door Woord en spel. En direct doorgeven aan nieuwe kleurrijke fakkeldragers, die het op hun beurt weer doorgeven aan de volgende lichting. We staan open voor iedereen, maar lopen met name het vuur uit de sloffen met vrienden in wie we al heilig vuur zien: licht ontvlambare christen en moslim mannen die samen durven te ontdekken hoe dichtbij het Vuur we samen kunnen komen… 

Als een paar fakkels in vuur en vlam komen te staan, 
zullen vele zoeklichtjes in de buurt het Licht zien!  

Wilco & Debora, Manoa en Lily

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR118 Wildebras Wijkwerk
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

JHOP | Justice House of Prayer

Wij zijn Johan & Hannah. We zijn werkzaam in de mooi stad Den Haag. We zijn de ouders van Eljah (2014). Eljah is het zusje van de stoere broer Jozua (2012). 

In Den Haag zijn we een huis van gebed aan het opzetten. De naam van dit Huis van Gebed is: Justice House Of Prayer, afgekort met JHOP. JHOP is een interkerkelijke groep mensen die verlangt naar voortdurende aanbidding en voorbede voor en vanuit Den Haag. Dit in samenwerking met mensen die werkzaam zijn op het gebied van recht en gerechtigheid. Zo hebben we linken met organisaties die werken met prostituees, en werken we samen met overheidsinstanties. We geloven dat God degene is die werkelijk recht kan verschaffen. Daarom zoeken we Hem, Zijn wil en Zijn agenda over deze belangrijke onderwerpen.

Wil je meer weten over ons of over JHOP? 
Kijk op www.jhop.eu  of mail naar: info@jhop.eu 

Dit werk ondersteunen met een Gift, graag!! Dat kan via Stichting Forerunner. 

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v.:        FR109 JHOP
IBAN:         NL 60 INGB 0005358287