111Global - Until every nation sings!

FR113 - OneEleven Global -Daniel ministry compilatie foto.png

OneEleven Global - Until Every Nation Sings

DE MISSIE - WAT DOET OneEleven Global – Until Every Nation Sings?

 • OneEleven Global bestaat om werkers te trainen en uit te zenden die overal gemeenschappen van aanbidding en gebed bouwen die uitreiken naar de mensen om hen heen. 

 • Dit doet OneEleven Global door het organiseren van trainingsscholen voor aanbidding, gebed en leiderschap in veel verschillende landen.

 • OneEleven Global traint en coacht aanbiddingsleiders, aanbidders, muzikanten en hele aanbiddingsteams in het leiden van vreugdevolle aanbiddingstijden; zowel kortdurende aanbiddingstijden en ook voor 24/7 (dag en nacht) aanbidding. 

 • OneEleven Global traint en coacht voorbidders in een levensstijl van voortdurend gebed, gecombineerd met aanbidding en gebaseerd op het bidden en zingen van de bijbel.

DE VISIE

IMG_0010.jpg

Daniel Henrietta werkt al 5 jaar samen met OneEleven Global en heeft als docent en schoolleider al op 4 continenten scholen mogen leiden en velen zangers, muzikanten en voorbidders mogen trainen om God dag en nacht te loven, het Woord te zingen en in voorbede met God samen te werken om het koninkrijk met kracht te zien baanbreken overal op aarde. Velen harten zijn hierdoor blijvend veranderd en de vraag naar meer training neemt over heel de wereld alleen maar toe. 

De naam en visie van OneEleven Global komen uit Maleachi 1:11 waar staat: “Want vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenvolken; in elke plaats zal aan Mijn Naam een reukoffer gebracht worden, en een rein graanoffer. Voorzeker, Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de HEERE van de legermachten.”

“Het is een groot voorrecht en plezier om over heel de wereld te gaan en gemeenschappen, kerken en huizen van gebed te zien waar de Heer dag en nacht, in sommige plekken zelfs onophoudelijk, wordt aanbeden. Het vult me met dankbaarheid daar mensen voor te inspireren en ze er in te trainen. Jezus is echt alles waard” – Daniel Henrietta

Het doel van OneEleven Global is:

 1. Wereldwijd zangers, muzikanten en voorbidders trainen en uitzenden om van elke plek op aarde aanbidding en gebed te zien opstijgen naar God. 

 2. Kerken inspireren, trainen en helpen met het organiseren van (continue) vreugdevol gebed.

 3. Zendingen (en zendingsorganisaties) helpen en trainen om het werk van uitreiken naar de verlorenen te doen vanuit de plek van gebed, aanbidding en intimiteit met God.

We werken hard om deze doelen te bereiken door het aanbieden van:

 • Kortdurende scholen van 1 week

 • Scholen van 3 weken (zoals Crescendo Amsterdam en Crescendo Kiev)

 • Scholen van 6 maanden (veel in samenwerking met Jeugd met een opdracht/ YWAM)

 • Persoonlijke online coaching

ONDERSTEUNEN PROJECT: OneEleven Global - Until Every Nation Sings 

Wil je investeren in dit project? Dit kan door je gift over te maken naar:

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR113 OneEleven Global - Until every nation sings!
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

Of door op de donatiebutton te klikken bij FR113.