For Such a Time as This

VISIE

For Such a Time as This is een initiatief van Esther de Jong. Zij heeft passie voor het zien groeien van de Kerk in een diepe persoonlijke relatie met Jezus, in gebed & aanbidding en in een levensstijl die voorbereidt op de dag dat Hij terugkomt.

Een diepe persoonlijke relatie met Jezus

Esther heeft visie voor een Kerk vol liefde voor Jezus met het eerste gebod op de eerste plek, die groeit in het kennen van Jezus, persoonlijk en gezamenlijk. Gelovigen die boven alles verlangen naar Zijn aanwezigheid en Hem willen kennen zoals Hij echt is.

Een Kerk vol gebed en aanbidding

De Kerk is bestemd om een huis van gebed en aanbidding te zijn waar het zoeken naar de wil van God centraal staat in alles wat er gebeurt. Gelovigen die in gebed en in het Woord zoeken naar wie Hij is, naar wat Hij zegt en naar wat Hij wil doen.

Voorbereid op Zijn terugkomst

Jezus gaat terugkomen en Esther gelooft dat Hij Zijn bruid aan het klaarmaken is voor Zijn terugkomst. Ze heeft visie voor een Kerk die zich bewust is van de urgentie van de tijd en vanuit dat besef kiest voor een levensstijl die voorbereidt op de tijden die komen gaan en op Zijn terugkomst.

MISSIE

For Such a Time as This zet zich actief in voor de Kerk door plekken te bouwen waar God aanwezig is en mensen Hem kunnen ontmoeten. De kernactiviteit daarvan is het praktiseren en faciliteren van gebed & aanbidding.

562A6064.jpg

Daarnaast inspireert ze gelovigen om dieper te groeien in een persoonlijke relatie met Jezus. Dit doet ze door het voor te leven, uit eigen ervaring te delen en door het faciliteren en geven van training & onderwijs.

Ook zet ze zich in om gelovigen toe te rusten voor de terugkomst van Jezus door voorbede te doen voor de Kerk, door te studeren op wat het Woord hierover zegt en door deze boodschap te verkondigen.

Gebedshuis Amersfoort

Op dit moment is Esther betrokken bij Gebedshuis Amersfoort waar ze met anderen meewerkt door te bidden en aanbidden, het Woord te bestuderen, onderwijs te geven en door bij te dragen aan de uitvoering van de praktische gang van zaken.

ONDERSTEUNEN PROJECT

Wil je investeren in dit project en deel uitmaken van wat God aan het doen is? Dat kan door je gift over te maken naar:

Stichting Forerunner te Dordrecht

o.v.v. FR146 - For such a time as this

IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

Of door op de donatiebutton te klikken bij FR146 – For such a time as this.

Wil je meer weten over wat God aan het doen is? Of wil je meer weten van wat er gebeurt in Gebedshuis Amersfoort? Esther komt graag met je in contact om meer hierover te vertellen! Je kunt haar bereiken via esther- dejong @ live.nl