Pelgrim voor Jezus

IMG_20190207_141414508_HDR.jpg

 Pelgrims voor Jezus zetten zich in voor ieder mens die bemoediging, genezing, heling en bevrijding nodig heeft, daar waar de Heilige Geest ons leidt wereldwijd. Het doel is om de relatie tussen God en mens te herstellen in Jezus`naam.

Missie: wat doet Pelgrim voor Jezus?

  • Relatie van de mensen met Jezus herstellen en verdiepen door middel van training en coaching, lofprijs en aanbidding.

  • Mensen trainen in het lezen van Gods Woord, het leven naar Gods Woord, inbrengen van gebed en lofprijs in de levens van mensen en begeleiden van gebed voor innerlijke genezing.

  • Mensen trainen en coachen om door gebed, lofprijs en aanbidding in hechte gemeenschap met God te brengen, de relatie met God te herstellen zodat men kan gaan wandelen in de bestemming die God voor hen heeft.

Het doel van Pelgrim voor Jezus is:

De relatie tussen God en mens herstellen door middel van lofprijs en aanbidding, het lezen en proclameren van Gods Woord.

Dit doen we door naar plaatsen te gaan waar de Heilige Geest ons leidt, de verlorenen te zoeken in landen waar Gods Woord weinig is en de mensen weinig kennis van Gods Woord hebben. Hieronder vallen kerken en gemeentes in gesloten landen maar ook  gaan naar plekken waar veel mensen komen en zoeken naar God, zoals pelgrimsroutes en reizigerscommunities.

Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, we moeten deze tempel bewaken en koesteren. Het is de tempel waar God woont en waar God door heen wil spreken. We willen mensen gaan trainen en coachen hoe we ons lichaam onder de kracht van de Heilige Geest kunnen brengen en vanuit deze kracht van de Heilige Geest kunnen leven. 

Wie zijn wij?

Mahinder en Marijke, pas getrouwd in Suriname, Mahinder is een Surinaamse Hindoestaanse man (dit wil zeggen dat zijn voorouders door de Nederlanders naar Suriname zijn gebracht om op de rijstvelden te werken vanuit India), Marijke Nederlandse. We hebben elkaar ontmoet tijdens zendingswerk in kinderhuis de Open Poort in Nickerie. Samen weten we dat God ons roept om zijn afgedwaalde of verloren volk te zoeken en terug te brengen in de relatie met Jezus door middel van lofprijs, aanbidding, gebed, training en coaching van het leven vanuit Gods Woord. 

IMG_20190122_133100899.jpg

Wilt u investeren in dit project? Maak u gift over naar:

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR130 Pelgrim voor Jezus
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87