Klaar voor de storm

sandstorm.jpg

Een paar weken geleden zat ik (Johan) in stilte in de morgen te wachten op de Heer, zoals ik sinds het afgelopen jaar dagelijks probeer te doen. Plotseling kwam er een heel duidelijke indruk en bijbehorend beeld in mijn hart, die toen ik het begon op te schrijven uit mij stroomde in de volgende zinnen:

“Johan, het duister is werkelijk aan het toenemen en het staat hoog op Mijn agenda om Mijn mensen er klaar voor te maken. De enige manier is door hen mét Mijn Liefde naar binnen te trekken ín Mijn Liefde. Ze moeten zo vertrouwd met Mij zijn, zo verzekerd van Mijn liefde, dat wanneer die donkere wolken die je aan de horizon als een zandstorm in de Sahara eraan ziet komen over hen heen rollen met vieze, vuile, dikke duisternis ze geen angst meer hebben. Dat ze wanneer die dag komt in hun hart geen enkele aanklacht tegen Mij en mijn goedheid meer hebben. Dus onderwijs hen, deel een voor een met hen over Liefde, ware Liefde, Mijn Liefde en hoe ze mij diep, intiem lief kunnen hebben en met Mij verbonden kunnen zijn. Dat is de beste voorbereiding. Vertel hen over Mijn plannen om deze aarde klaar te maken voor Mij en Mijn Koninkrijk, zodat ze zullen begrijpen wat er gebeurt.”

De eenvoud en wijsheid van wat Hij zei trof mij. De beste voorbereiding op duisternis is eenvoudigweg geworteld te zijn in Zijn Liefde en Hem je hart te laten reinigen van alles wat je nog in de weg zit. Angst, leugens, onvruchtbare gewoontes.


Bereid de weg van de Heer

Sinds dit najaar ervaren we dat God ons hart opnieuw wakker maakt met het besef dat Hij werkelijk zijn Kerk en deze aarde aan het voorbereiden is voor zijn komst, en dat het belangrijk is dat wij leren wat ons deel daarin is. Een groot deel van zijn Woord spreekt over die korte, intense periode in de geschiedenis van de aarde zoals wij die kennen, als de geboorteweeën die voorafgaan aan de geboorte van de nieuwe hemel en nieuwe aarde waar Hij met ons wonen zal. Dat is geen abstract iets. Dat is toekomstige geschiedenis die wij of onze kinderen mogelijk zelfs mee zullen maken!
 
Zo hebben we aan het begin van dit nieuwe jaar een vernieuwde toewijding om net als Johannes de Doper de harten van mensen voor te bereiden voor de Heer, waar Hij ons ook maar zendt. Dat wie Hem niet kent Hem zal leren kennen, en wie Hem al kent als een discipel leert om te wandelen in wat Hij ons heeft geleerd – heilig, puur, vol autoriteit, onbevreesd voor ziekte, dood en de machten van de duisternis. Want in de tijd die komen gaat zal het duister duisterder worden, maar het Licht ook nog feller licht worden!


Geworteld en gegrond in Liefde, vrij van angst en aanklachten
Wij zien in elk land en continent waar we dienen dat de Geest spreekt tot zijn Gemeente en honger geeft in het hart van gelovigen om Hem meer te leren kennen, om te wandelen in zijn kracht, om zieken te genezen, om verlorenen te redden. Tegelijk zien we ook een beweging in de Kerk van mensen die zo vol zijn van de wereld om hen heen dat ze geen honger naar God hebben en het niet eens door hebben dat ze groot gevaar lopen weg te vallen en hun ziel te verliezen wanneer moeilijke tijden zullen aanbreken en ze geen wortels blijken te hebben in Hem. Naarmate het vuil en duister toeneemt en over ons heenrolt als een zandstorm, zo intens dat je het zand tot in je ondergoed terugvindt en je je er niet voor af kunt sluiten, zal het steeds belangrijker worden om de juiste keuzes te maken, geleid door de Geest en in absolute liefde voor en vertrouwen in God.
 
Maar de realiteit voor velen van ons is dat er nog veel angst en aanklachten tegen zijn goedheid in ons hart leven. We zijn bang voor wat mensen van ons denken, maken ons zorgen over ons werk, onze financiën, onze gezondheid, onze toekomst, etc. Zodra we de leiding van de Heer over ons leven niet begrijpen komt naar boven wat werkelijk in ons hart is. We vergeten vaak dat dit korte leven slechts een trainingsperiode is en de omstandigheden hulpmiddelen om ons te helpen meer op Jezus te gaan lijken, die de Vader volledig vertrouwde en wist wat Hij deed. In zijn liefde geeft Hij ons tientallen kansen om onze geloofsspieren te kunnen oefenen in zijn sportschool door situaties toe te laten die ons schudden. Zo zullen we vrij zijn van angst en zorgen, vol vrede, vreugde, blijdschap en geloof, zelfs in de donkerste tijden. Zoals Jezus, een helder licht in deze wereld, gevoed door het Licht van het gezicht van de Vader waar we de hele dag onze ogen op gericht hebben.