Heart-and-Arrows

dE MISSIE - WAT DOET HEART & arrows?

 • Inspireren, wakker maken en aanmoedigen tot een levensstijl van aanbidding, gebed en het doen van daden van Gerechtigheid door Gods hart bekend te maken en te helpen bij de visieontwikkeling van individuen, kerken en organisaties.

  Bijv. brainstormsessies, hartscontact en gezamenlijk gebed, of via social media, en tijdens het geven van trainingen / spreekbeurten en het schrijven van boeken.    

 • Bewust maken van onrechtvaardige situaties in de wereld; met name de grote onbalans in de uitvoering van en de hartsbetrokkenheid bij wereldevangelisatie, de uitstoot van zendelingen naar onbereikte en ongeziene bevolkingsgroepen en de gevangenschap van mensen in de seksindustrie door trafficking, prostitutie en pornografie.

  Bijv. door mobilisatie en wervingswerk, filmavonden en het hier al boven genoemde.

 • Bruggen bouwen door mensen aan elkaar te verbinden ter ondersteuning van (zendings)organisaties, (inter)kerkelijke-initiatieven en bijbelscholen.

 • Meehelpen en ondersteunen van (nieuwe) gebedsinitiatieven en evangelisatie-activiteiten van kerken en Houses of Prayer.

  Bijv. door, gebedsbijeenkomsten, conferenties, (gebed en evangelisatie) trainingen en het maken van gebed en zendingsreizen, het bezoeken van weeshuizen, en/of het meehelpen in crisisgebieden

 • Mobiliseren en werven voor zending en evangelisatiewerk ter ondersteuning van lokale kerken en (zending)organisaties.

 • Meehelpen en ondersteunen van (nieuwe) discipelschapsbewegingen door gemeente stichtend of gemeente pionierend werk.

  Bijv. door de vorming van en het meehelpen invulling geven aan kringenwerk/small & connectgroepen waarbij de focus ligt op de vermenigvuldiging van christenen die discipelen maken.

 • Strategische partnerschapsontwikkeling gelijkwaardige vriendschap-relaties bouwen voor zendelingen en hun thuisfront waarbij samenwerking de sleutel is, hartsbetrokkenheid het doel en het delen van gaven en talenten bijdragen aan de vermenigvuldiging Gods Koninkrijk in de natiën.

DE VISIE – prayer – awakening – missions 

Heart and Arrows verlangt er naar om individuen, kerken en organisaties te ondersteunen en te versterken zodat zij hun unieke rol en roeping vinden in het grote verhaal wat God aan het schrijven is.

Heart and Arrows ziet een wereld waarin:

 • Elk mens, uit elke stam, bevolkingsgroep en taal, een eerlijke kan krijgt om Jezus Christus vanuit vrije wil te aanbidden en na te volgen;

 • Christenen gepassioneerd hun talenten inzetten om de oogst binnen te halen;

 • Families niet langer gebroken zijn, maar gezond functioneren;

 • Mensen uit elke cultuur in staat zijn om zich emotioneel en relationeel op gezonde wijze aan elkaar te verbinden;

 • Bijbelse morele en fundamentele waarheden worden gekoesterd, beschermd en uitgeleefd.

Het doel van Heart and Arrows is:

 1. Een gebed en mobilisatie initiatief die;

 2. Diepe hartsrelaties wil opbouwen die;

 3. Samenlevingen veranderen en transformatie brengen

 4. Een levensstijl van aanbidding, gebed en geestelijk ontwaken najagen

 5. Culturele en Morele verandering stimuleren en aanvuren

 6. Discipelschap en zendingsbewegingen aanvuren en voortbrengen

 7. Een familie-business, de verantwoordelijkheid van de héle kerk om met volledige hartsbetrokkenheid, het evangelie van Jezus verder te brengen - daar waar het nog niet gebracht is en discipelen te maken van elke bevolkingsgroep op aarde

INITIATIEFNEMER

Heart and Arrows is een Gebed en Mobilisatie-initiatief van  Merijn Burgers. Merijn heeft een brandende passie om Gods bonzende en kloppende vaderhart naar de gebrokenen van hart te brengen, naar hen die vastzitten in antichristelijke bolwerken en verslaving zodat zij eenmaal bevrijd en thuisgekomen in de omhelzing van hun Maker, een generatie zullen bevrijden tot een bruid uit alle stammen en talen die Jezus Christus zullen geven wat hem toekomt: de totale aanbidding van de volken. Merijn is schrijver, motiverend spreker en mission-mobilizer. Momenteel is hij betrokken bij Gebedshuis Amersfoort waar hij onderdeel uitmaakt van een team toegewijde (aan)bidders, die persoonlijke intimiteit met Jezus centraal stellen en najagen, gezamenlijk Gods Woord bestuderen en voorbede doen. Daarnaast werkt hij aan het opbouwen van een thuisfrontteam van partners en praktische ondersteuners.     

ONDERSTEUNEN PROJECT: Heart & arrows 

Wil jij ons helpen om anderen te helpen? 

Graag willen we je uitnodigen om biddend te overwegen om partner te worden van Heart and Arrows en gezamenlijk handen en voeten te geven aan deze visie. Heart and Arrows zoekt gelijkwaardige partners om mee samen te werken. Neem gerust contact met ons op of kijk eens bij al mijn andere collega-zendelingen.   

Wil je investeren in dit project? Dit kan door je gift over te maken naar:

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR129 Heart and Arrows
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87                                                                       

Of door op de donatiebutton te klikken bij FR129 Heart & Arrows                 Graag komen wij persoonlijk in contact om je te bedanken! 

Telefoon: +31 6 31 96 20 94                                                                                   Mail:   mbc.burgers [at] gmail.com