Calling a generation

Afgelopen vijf jaar heeft dit project zich ingezet om een biddende en zingende kerk in Europa toe te rusten.  

Wereldwijd hebben kerken en organisaties steeds meer het verlangen om te bidden en te aanbidden. Te midden van hun missies voelen ze de urgentie en de roep om gebed het eerste te maken. Dat is prachtig! De Heilige Geest is de kerk aan het aanmoedigen om de plaats van gebed, het zitten aan zijn voeten prioriteit te maken. 

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom helpt European Prayer Project (EPP) door middel van training en toerusting, kerken en organisaties in de juiste richting. Door en breed scala aan verschillende trainingen worden individuen en groepen getraind in het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van bidden en aanbidden. EPP wil bestaande en beginnende gebedshuizen ondersteunen. Zodat zij (praktische) handvaten en inzichten hebben om hun gebedsinitiatieven verder vorm te geven. EPP is een afdeling Jeugd met een Opdracht Amsterdam (JmeO) die internationaal nauw samenwerkt met IHOP-KC, 1:11 Global en verschillende gebedshuizen over heel de wereld. 

Dit project wordt geleid door Esther Cozijnsen-Mout. Zij is getrouwd met Maarten en samen hebben zij drie prachtige kinderen, Danah, Manuel en Eden. 

Twee dagen in de week geeft Esther haar tijd aan het organiseren en faciliteren van deze trainingen. Dit doet zij samen met een team van partners die de visie ondersteunen en mee willen bouwen aan de gebedsbeweging in Europa.  


Wil jij mee werken en deel worden van mijn team? Ik kom graag met jou in contact. 
Stuur dan een e-mail naar:  esther @ forerunner . eu

Stichting Forerunner te Dordrecht
o.v.v. Calling a generation to prayer FR123
IBAN: NL 60INGB0005358287

Al vast veel dank!