Temple Life

Worshipteam 2 Encounter DTS c.jpg

Raising prayer and worship for encountering God’s transforming presence

De missie - Wat doet Temple Life?

  • Aanbidding & gebed praktiseren en organiseren

  • Trainen & coachen in een levensstijl van (intiem) gebed & vreugdevolle aanbidding

  • Huizen van gebed en (bedrijfs)gebedsinitiatieven pionieren

  • Trainen & coachen op het gebied van innerlijke genezing en een gezonde levensstijl

  • Inspireren en bekrachtigen van gebed voor transformatie van levens en samenlevingen

De visie

Temple Life Project is een initiatief van Bertine Martens. Zij heeft passie voor diepe gebedsintimiteit en een gezond transformerend leven. Temple Life organiseert, traint of ondersteunt initiatieven die leiden tot diepere gebedsintimiteit, een leven vol gebed & aanbidding en een gezonde transformerende levensstijl in de kracht van de Heilige Geest. 

Ons lichaam als tempel
We zijn een tempel van de Heilige Geest – een woonplaats van God. Deze tempel verdient de uiterste zorg, zodat Gods rivier ten volle door het altaar van ons hart kan stromen om leven en genezing brengen in de wereld om ons heen. Om te kunnen wandelen in je roeping is het nodig dat mensen innerlijke genezing ontvangen en goed zorgen voor hun lichaam om gezond te blijven, zodat God alles door hen heen kan doen wat Hij wil, ook voor de lange termijn. 

Het doel van Temple Life is drieledig:

  1. Allereerst dat God de aanbidding krijgt die Hem toekomt en de kerk een biddende kerk wordt die steeds meer aanbidding en gebed laat opgaan tot dit 24/7 doorgaat. 

  2. Mensen trainen in gebed voor innerlijke genezing en het begeleiden van gebed voor genezing van harten.

  3. Mensen trainen en coachen om in hechte gemeenschap met en de kracht van de Heilige Geest in de bestemming te wandelen die God voor ze heeft en Gods transformerende kracht door hun te laten werken. 

(Aan)biddende kerk – 24/7 gebed en aanbidding
Temple Life helpt de kerk een krachtige (aan)biddende kerk te zijn die haar plek in voorbede en proclamaties in de samenleving inneemt en Jezus de aanbidding geeft die Hij waard is. Hieronder vallen gebedshuizen, gemeentes, maar ook bedrijven met een gebedsruimte of visie voor een huis van gebed. 

Genezing van harten

Ook traint, coacht en begeleidt Temple Life mensen in innerlijke genezing en een gezonde levensstijl. Dit is om te wandelen in de roeping die God geeft. Wij kunnen overvloedig in de kracht van God wandelen als we in lichaam, ziel en geest een en heel zijn. Door zonde ontstaan beschadigingen die opgeruimd moeten worden. Innerlijke genezing speelt hierin een grote rol. Als we wat Jezus aan het kruis heeft gedaan ontvangen in ons leven, worden we gezond van binnen. Dan kan het niet anders dan dat onze wandel samen met Hem transformatie teweegbrengt. Maar dit begint bij gebedsintimiteit – een diep leven in God.

Beïnvloeden van de wereld

Temple Life gelooft dat een leven dat transformatie teweeg brengt begint in het hart. Het hart van de Vader, het hart van aanbidding, het hart van diepe gebedsintimiteit en eenheid met Jezus. De rivier van leven, genezing en transformatie kan door je heen stromen. Om de natiën te discipelen en Jezus de eer te geven die Hem toekomt door je omgeving te beïnvloeden en te transformeren.

Ondersteunen project: Temple Life

Wil je investeren in dit project en deel uit maken van wat God wereldwijd aan het doen is? Dit kan door je gift over te maken naar:

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR126 Temple Life
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

Of door op de donatiebutton te klikken bij FR126 Temple Life.

Voor meer informatie ga naar www.templelife.nl of email bertinemartens @ gmail.com voor de nieuwsbrief.