Life4Israel

Missie

The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life and have it to the full. John 10 : 10

De missie van Life4Israel is om het Joodse volk in Israel te bereiken met het goede nieuws van Yeshua, de Joodse Messias, opdat zij het LEVEN ten volle mogen hebben.

Visie

Life4Israel is een initiatief van Daniel en Riwkah Keijzer en hun vier zonen. Zij zijn een joods gezin die zelf Yeshua als Messias heeft aangenomen en persoonlijk het volle LEVEN van Yeshua ervaren hebben.

De visie van Life4Israel is om dit LEVEN te brengen in Israel. Dit willen zij op meerdere manieren doen. 

  1. Een LEVENDE getuige zijn voor het Joodse volk in Israel. Door onder het volk te leven, relaties te leggen en te laten zien dat Yeshua het jodendom niet vervangen heeft, maar dat Hij juist de vervulling is van de belofte van vrede.

  2. LEVENS redden door middel van vrijwilligerswerk bij pro-life organisatie Be’ad Chaim (Voor het leven). Door als counselor en psycholoog vrouwen te begeleiden en hun te ondersteunen zodat zij hun kindje LEVEN kunnen geven en een veilige haven te bieden voor jonge vrouwen en ze te helpen en begeleiden in hun nieuwe moederschap.

  3. LEVEN brengen door bruggenbouwers te zijn tussen christenen en de (Messiaans) Joodse gemeenschap. Life4Israel wil door middel van onderwijs, studiereizen en ontmoetingen de wederzijdse liefde voor elkaar laten groeien zodat ze samen de ene nieuwe mens gaan vormen : The one new man zoals beschreven in Efeze 2:14-15

Getuigen

Al bijna 2000 jaar leeft het Joodse volk met het idee dat Yeshua niet voor hen gekomen is. (Zie hier een voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=nL5TAiYjSu4). Hij is de God van de heidenen en heeft niets met het jodendom te maken. Life4Israel wil dit beeld wegnemen en laten zien dat geloven in Yeshua niet betekent dat je het Jodendom wegdoet en je je aansluit bij een andere religie, maar dat Hij het Jodendom juist verrijkt en vervult. Yeshua is de vervulling van de profetieën en Hij wil een persoonlijke relatie met ieder van ons. 

Pro-Life

In Israel worden jaarlijks zo’n 50.000 abortussen uitgevoerd. Life4Israel wil hier tegen opstaan. Door jonge meiden en vrouwen te begeleiden in hun moeilijkheden kunnen we met elkaar een weg vinden om het kindje LEVEN te geven. Daarnaast is er een huis aangeschaft waar jonge vrouwen en moeders een veilig onderkomen kunnen vinden, rust kunnen vinden en begeleiding kunnen krijgen om op eigen benen te staan.

Bruggenbouwen

In de afgelopen 2000 jaar is er veel afstand ontstaan tussen het Joden en het Christendom. Ondanks dat Yeshua zelf gebeden heeft voor eenheid en ook Paulus schrijft over de Ene nieuwe mens, jood en niet-jood samen, lijkt de afstand tussen beiden steeds groter te worden en is er veel onbegrip en onwetendheid tussen beide. Door het geven van studies en onderwijs in kerken in Nederland werkt Life4Israel aan het bouwen van bruggen tussen (Messiaans)Jodendom en Christendom.

Wil je ons steunen?

Wil je investeren in dit project en deel uit maken van wat God in Israel het doen is? Dit kan door je gift over te maken naar:

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR128 Life4Israel
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87

Of door op de donatiebutton te klikken bij FR128 Life4Israel.

Voor meer informatie ga naar www.life4israel.nl of email life4israel@gmail.com voor de nieuwsbrief.