Offshore evangelisatie en gebedslogeerhuis

Op zee: verspreiding van het Woord aan zeelieden, en via schip en havens ook naar verre landen in Azië en West-Afrika. Tevens gebedsbijeenkomsten aan boord, 'Floating House of Prayer'. Aanmoediging en toerusting voor gebed, aanbidding en Bijbelstudie waar we ook zijn.

Op land: ons huis staat ter beschikking van (gebeds)zendelingen, op basis van het Bijbelse principe dat God de resources voor de wegvoorbereiding zo verdeelt, dat er binnen het Lichaam geen tekort is. Zo kunnen mensen snel een plaats innemen in het huis van gebed in Amersfoort, in het bijzonder wanneer er anders een financiële hindernis is om te dienen in deze roeping.

Tevens is er een voorraad en 'hub' van evangelisch materiaal in tientallen talen, voor bijvoorbeeld vluchtelingen en in samenwerking met verschillende kerken en zich voordoende contacten in het oogstveld.

God voorziet vaak op bijzondere manieren in partijen Bijbels, DVD's enz., maar vanuit zo'n brede uitvalsbasis zal meer mogelijk zijn met sponsoring. Denk dan aan het kunnen uitgeven van partijen boeken of de aanschaf van meerdere dure Bijbels voor een specifieke reis.

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR121 Offshore evangelisatie en gebedslogeerhuis
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87