Bouwen aan de kerk op zee

In 2014-2017 was ik als zeevarende actief op zee c.q. in de offshore met het organiseren van gebedsbijeenkomsten aan boord en het brengen van het evangelie aan tientallen taalgroepen op zee en op land in Azië, Afrika en Europa. Ook was ik betrokken bij de gebedshuizen in Midden-Nederland, vaak facilitair.

In 2017 ben ik begonnen aan de driejarige fulltime Bijbelschool de Fire School of Ministry in Rotterdam, om (alsnog) te gaan voor een goede fundering voor een leven in de internationale zending, zonder de demotivatie en twijfels die me onderuit begonnen te halen. Dit blijkt een welomschreven fenomeen voor jonge enthousiaste volgelingen van Jezus in een dynamische wereld vol onvolmaakte en verschillende mensen en groeperingen. Ik dank God dat Hij me deze weg gewezen heeft en ga er volledig voor, wat inmiddels mijn huis en mijn baan gekost heeft, maar dat is bijzaak. God blijft voorzien voor het nodige om Hem te dienen.

Sinds begin 2019 ben ik ook als parttime vrijwilliger aan het werk in de havens van Rotterdam en Amsterdam onder de stichtingen Het Havenlicht en Seaman Christian Friend Society (SCFS Rotterdam). Vooral deze laatste zet in op een structurele discipelschapstraining van zeelieden middels frequente scheepsbezoeken en het opzetten van verschillende trainingen, onder meer onder de noemer “Church on the Oceans”. Omdat ik hier toekomst zie voor mijn dienst, probeer ik vooral van de senior werkers te leren in deze tijd, meer dan zelf “snel te produceren”. De Grote Opdracht is iedereen wel bekend, maar mijn inzicht hierin groeit steeds en ik kom er steeds meer achter wat een kracht het eenvoudige evangelie heeft wanneer dit aan mensen gepresenteerd wordt, wie het ook is.

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR121 Bouwen aan de kerk op zee
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87