Wildebras Wijkwerk

2016-04-03 19.28.42.jpg

In Ede-Veldhuizen leven we dichtbij het Vuur... Niet alleen vanwege de autobrandjes die zich als lopend vuur verspreiden, maar ook omdat hier zoveel moslims en christenen in dezelfde buurt wonen. En in Zijn buurt verlangen wij vurig om lopende vuurtjes zoals Jezus te zijn! Fakkeldragers die Hemels bevrijdingsvuur zichtbaar maken door Woord en spel. En direct doorgeven aan nieuwe kleurrijke fakkeldragers, die het op hun beurt weer doorgeven aan de volgende lichting. We staan open voor iedereen, maar lopen met name het vuur uit de sloffen met vrienden in wie we al heilig vuur zien: licht ontvlambare christen en moslim mannen die samen durven te ontdekken hoe dichtbij het Vuur we samen kunnen komen… 

Als een paar fakkels in vuur en vlam komen te staan, 
zullen vele zoeklichtjes in de buurt het Licht zien!  

Wilco & Debora, Manoa en Lily

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR118 Wildebras Wijkwerk
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87