Hut van David

Joanne.jpg

Bouwen aan een kerk die vol van Jezus is en Hem verwacht

Joanne Boiten is fulltime werkzaam als gebedszendeling in Nijmegen, in het Huis van Gebed Nijmegen. Dit initiatief heeft als doel het bemoedigen en faciliteren van gelovigen om God persoonlijk in de binnenkamer van het hart te ontmoeten in een plek van gezamenlijke, voortdurende gebed en aanbidding. De visie van het Huis van Gebed Nijmegen is: één kerk, die in eenheid Jezus aanbidt, Hem dag en nacht verwacht en werken van gerechtigheid doet.

 Sinds 2013 is Joanne fulltime bezig met voorbede en aanbidding in Nijmegen. Zij weet zich geroepen om te bouwen aan een kerk die vol is van Jezus en Hem dag en nacht verwacht. Dit doet ze door middel van gebed en aanbidding, en door onderwijs in het lichaam van Christus. Vanuit deze plek van intimiteit met God werkt ze meerdere uren per week onder ouderen en kinderen in de stad Nijmegen.

Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v. FR127 Hut van David
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87