Ontwikkelingen in Andhra Pradesh

Met een gesponsorde projector heeft Sagar een film in zijn kerk in Kavali laten zien over William Carey. Er kwamen veel mensen op af om de film te bekijken, en hij heeft de indruk dat de gemeenteleden zich meer bewust worden van het belang van zendingswerk. Het is zijn verlangen dat de kerk hier meer vol van wordt en zich er meer voor gaat inzetten. Tevens hoopt hij in de toekomst gebedsbijeenkomsten te houden, specifiek gericht op zendingswerk. Nu al gaan gemeenteleden elke maandag naar dorpen in de omgeving om het evangelie te delen.

Achter het kerkje in Chintoop is een stuk land dat eigendom is van veel verschillende lokale families. Al verschillende jaren hebben Sagars familie en pastor Manoharam geprobeerd om te onderhandelen met enkele eigenaren. Dit om in ieder geval een deel van het land te kopen dat direct naast de kerk ligt. Het verlangen van de familie van Sagar is om in plaats van het huidige kerkje een groter gebouw te bouwen waarin pastor Manoharam en zijn vrouw kunnen wonen, met op de eerste verdieping een gebedsruimte waar dan ook de zondagse bijeenkomsten gehouden worden. Ook zou dit ruimte bieden om weduwen die nu op straat leven een thuis te bieden. Het oorspronkelijke kerkgebouwtje is van goedkope materialen gebouwd en in slechte staat.

De eigenaren van het stuk land waren echter altijd niet bereid om het te verkopen, of ze vroegen een zeer onredelijke prijs. Dit ondanks het feit dat niemand anders het land wil kopen omdat het achter het kerkje ligt, en het alleen te bereiken is via het kerkje, of via het land van de buurman.

Sinds afgelopen zomer lijken de onderhandelingen echter weer enigszins op gang te komen. De vader van Sagar probeert nu het eerste stukje land te kopen, dit is gezamenlijk eigendom van 20 mensen (!) die allemaal akkoord moeten geven op de verkoop. Als dit gebeurt, dan zullen de eigenaren van de andere stukjes grond hoogstwaarschijnlijk ook volgen.

Vorig jaar was het mogelijk om wat geld hiervoor bij elkaar te brengen, hopelijk is dit voldoende voor deze eerste stap.