Stichting Forerunner is geboren!

18 mei 2011. Met z'n drieën bij de notaris, even praten, een paar hele dure handtekeningen en stichting Forerunner is een feit!

Ruim twee jaar geleden werd het idee voor het eerst geopperd door iemand in mijn supportteam om het werk wat we doen te versterken. Verschillende keren heb ik om de tafel gezeten met mensen van andere stichtingen om samenwerking en/of samenvoegen van werkzaamheden te onderzoeken. De conclusie wederzijds was uiteindelijk steeds weer dat God ons echt onze unieke insteek heeft gegeven en dat samengaan meer nadelen dan voordelen zou hebben. Twee jaar geleden had ik toen ik in India was en een dagje ziek op bed lag allerlei ideeën voor de visie en het doel van een stichting opgeschreven, evenals een idee voor een naam. Dat is nu grotendeels verwerkt in de visie en missie van stichting Forerunner. Erg bijzonder vond ik dat iemand aanbood het hele bedrag voor de oprichting te schenken.

Het doel is niet om groot en bekend te worden of lekker ons onafhankelijke eigen ding te doen, maar om een praktisch hulpmiddel te creeëren waarbinnen al het werk en de reizen goed tot ontplooiing kunnen komen. Ook helpt het om het werk minder van mij afhankelijk te laten zijn en de geldstromen niet langer via mijn persoonlijke rekeningen te laten lopen. We hopen zo spoedig mogelijk de ANBI status te krijgen, zodat giften aan de stichting ook belasting aftrekbaar zullen zijn.

 

Onze visie:

Mensen zien opbloeien in het leven dat Jezus geeft,
waarin ze God liefhebben boven alles en hun medemens als zichzelf,
zodat door hen alle volken worden voorbereid op Zijn komst en koninkrijk.

 

Onze missie:

Wij willen dat mensen bevrijd, beschermd en opgebouwd worden tot vruchtdragende en overwinnende kinderen van God.

Wij verlangen dat zij als Bruid van Christus een intieme, afhankelijke relatie met Hem hebben die bestand is tegen verdrukking en waardoor ze de wereld om hen heen veranderen.

Wij willen bruggen van mededogen, betrokkenheid en ondersteuning bouwen tussen delen van het Lichaam van Christus wereldwijd. Zo kan elk deel met zijn unieke eigenschappen anderen versterken, waardoor ze met elkaar in liefde en eenheid naar het Hoofd Jezus toegroeien.

Dit willen wij doen door materiële hulp, toerusting op praktisch en geestelijk gebied en het initiëren van aanhoudend gebed en aanbidding. Hierbij gaan wij uit van een holistische benadering, waarin hart, hoofd en handen samengaan.

 

De naam:

'Forerunner' (voorloper, wegbereider) wil weergeven dat we verlangen te dienen om net als Johannes de Doper en andere voorlopers van Jezus mensen voor te bereiden op Zijn komst. Als tweede geeft het aan hoe we graag willen dienen op plaatsen en in situaties waar nog niet zoveel hulp is, waar gepionierd wordt. Als derde, hoe we daarin een actieve houding willen hebben. Niet altijd wachten tot alles absoluut veilig en 'zeker' is, maar gaan wanneer we God's leiding daarin ervaren en zo de weg vrijmaken voor anderen om na ons te komen en het werk te versterken of over te nemen en uit te breiden.